Positivt resultat för Eslöv över 20 år i rad

Eslövs kommun har god ekonomi och går 2018 plus 30,7 miljoner.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi har haft positivt resultat i över 20 år, vilket är ganska ovanligt. Många kommuner tvingas spara kraftigt eller höja skatten. I Eslöv har vi lyckats förvalta och hushålla väl med våra resurser. Det betyder att vi kan använda invånarnas skattepengar klokt och är väl rustade att möta de framtida utmaningar och investeringar vi står inför, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Kommunens årsredovisning för 2018 antogs i kommunfullmäktige den 25 mars.

Här beskriver vi den verksamhet som har genomförts under året. Bland annat kan du läsa om skolverksamheten, äldreomsorgen och kommunens arbete med social och miljömässig hållbarhet.

Du kan till exempel se hur mycket pengar som under året har använts till skolor, fritidsverksamhet, kultur, stadsbyggnad med mera.

1,9 miljarder i kommunalskatt

Eslövs kommuns främsta inkomstkälla är kommunalskatten. Varje år får kommunen in närmare 1,9 miljarder kronor i skattepengar från Eslövsborna. Övriga intäkter är olika hyror, taxor och avgifter.

Dessutom betalar staten bidrag till kommunerna och de generella statsbidragen utgör ungefär 21 procent av Eslövs kommuns intäkter.

Vård, omsorg, skola

Du som bor i Eslövs kommun betalar 20,54 kronor i kommunalskatt per intjänad 100-lapp. 11,18 kronor per 100-lapp betalar du till landstinget Region Skåne.

Större delen av dina skattepengar går till skola, vård och omsorg, men också mycket annat.
I diagrammet nedan kan du se hur Eslövs kommuns skatteintäkter används.

– Vi är stolta över våra goda resultat. Det är tack vare vår kompetenta personal i alla verksamheter som vi kan glädja oss åt att Eslöv har både god ekonomi och bra kommunal verksamhet, säger Johan Andersson.

Eslövs kommuns årsredovisning 2018 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window