Polisen och Eslövs kommun har undertecknat nya medborgarlöften

Polisen och Eslövs kommun har undertecknat nya gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöftena är ett antal konkreta åtgärder som både Polisen och kommunen lovar medborgarna att arbeta för.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Samtidigt undertecknades på fredagen ett samverkansavtal mellan kommunen och närpolisen i Eslöv. Syftet med samverkansavtalet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun.

Medborgarlöftena undertecknas av lokalpolisområdeschef Veronica Ek och kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S). Medverkade gjorde även kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

– Målet är att alla som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun ska känna sig trygga. Därför utgår löftena från vad våra medborgare själva upplever behöver förbättras eller förändras, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

De nya löftena utgår från Polisens trygghetsmätning, dialoger med medborgare och näringsidkare och den lägesbild som Eslövs kommun har tagit fram i samarbete med Polisen.

Komplement till det trygghetsskapande arbetet

Dokumenten undertecknades av lokalpolisområdeschef Veronica Ek och kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson. Medverkade gjorde även kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

– Löftena till medborgarna ska ses som ett komplement till allt övrigt trygghetsskapande arbete som sker både inom kommunen och Polisen. Det här är ett långsiktigt och viktigt samarbete, säger Catharina Malmborg.

Polisen och Eslövs kommun lovar medborgarna att:

  • Områdespolisen ska besöka samtliga grundskolor i kommunen.
  • Två medborgardialoger ska genomföras i samverkan mellan Polis och kommun. En av medborgardialogerna ska ske i Eslövs tätort. Den andra medborgardialogen ska genomföras utanför Eslövs tätort.
  • Kommun och Polis medverkar på minst två frukostmöten hos stadskärneföreningen Eslövs Stad.
  • Kommun och Polis samverkar för att skapa en gemensam insats som riktar sig till kommuninvånarna om våld i nära relation.
  • Kommun och Polis samverkar i kommunikationsinsatser såsom kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt och En vecka fri från våld för att lyfta frågan om våld i nära relation till kommuninvånarna.
  • Tio riktade trafikkontroller i skolmiljö samt tio riktade trafikkontroller i landsbygdsmiljö.
  • Två riktade trafikkontroller i samverkan med Kronofogdemyndigheten.
  • Polisen genomför insats med fokus på unga narkotikabrukare (under 18 år) i Eslövs tätort

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun

Samverkansavtal med polisen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window