Planerad gång- och cykelväg mellan Eslöv och Trollenäs

Efter beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden går planerna vidare med att koppla samman Eslöv, Östra Asmundtorp och Trollenäs med en gång- och cykelväg.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Projektet som planeras tillsammans med Trafikverket ska resultera i en gång- och cykelväg från Vetegatan i nordvästra Eslöv till Trollenäs. En del av projektet är att koppla samman Eslöv och Östra Asmundtorp och bygga en tunnel under korsningen med väg 17. Gång- och cykelvägen ska sedan fortsätta från Östra Asmundtorp till Trollenäs, och ytterligare en tunnel under väg 17 vid korsningen med väg 1274 mot Reslöv.

– Trollenäs är ett populärt besöksmål med Trollestigen och slottet, och många barn och unga som ska ta sig till och från aktiviteter. Det är viktigt att vi utökar säkra cykel- och gångbanor så att fler ska kunna ta cykeln inom kommunen, säger utvecklingsstrateg Kristina Jönsson.

I förlängningen är förhoppningen att det kan möjliggöra för fler att ta sig med cykel mellan Marieholm och Eslöv via Reslöv.

Bilden visar projektets olika delar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att gå vidare med att anlägga alla delar.

Projektet planeras tillsammans med Trafikverket

Eftersom större delen av sträckan är längs statlig väg planeras projektet att genomföras tillsammans med Trafikverket. Projektet är fortfarande i planeringsfasen och kommer ta många år att färdigställa. Det första steget att ta nu är att teckna avtal med Trafikverket.

Enligt Trafikverkets beräkning skulle kostnaden för den planerade cykelvägen landa på runt 47 miljoner kronor, varar Eslövs kommun skulle betala ungefär 29 miljoner. Det finns också möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för att sänka kostnaden för kommunen.

Fler cykelvägar planerade

I budgeten och plan för kommande år finns ytterligare två gång- och cykelvägar. Det är mellan Billinge och Röstånga och sträckan Stabbarp-Bosarp-Öslöv.

Läs mer om befintliga cykelvägar i Eslövs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window