Nya tillfälliga rutiner för plastinsamling från lantbrukare

Från och med nu och resten av 2021 kommer lantbrukare, hästägare och andra berörda få sin lantbruksplast hämtad av Svepretur, medlemsorganisationen som ansvarar för återvinning av ensilagefilm och annan plast. Svepretur arbetar samtidigt med att hitta en ny insamlingsplats från 2022.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Lantbrukare, hästägare och andra berörda ska kontakta Svepretur på telefon 0771-11 11 22 och boka hämtning av lantbruksplast. Svepretur hämtar de olika fraktionerna av plasten hos lantbrukaren och försöker samköra med grannar i närområdet för att det ska gå så smidigt och bli så miljövänligt som möjligt.

Eslövs kommun för dialog med Svepretur som kommer att skicka in en ny anmälan till våren. Förhoppningen är att det då åter kan finnas en insamlingsplats i Eslövs kommun.

Insamling av företagsavfall från lantbruk, hästgårdar och andra liknande verksamheter är inte kommuners ansvar. Kommuner ansvarar bara för att hämta och ta hand om hushållens avfall, det ligger på lantbrukare att själva ordna med sin avfallshämtning.

Bakgrunden till uppehållet i plastinsamling

Tidigare i år gjorde kommunens miljöavdelning en inspektion hos företaget som ansvarar för insamlingsplatsen. Företaget lagrade bland annat stora mängder ensilagefilm och plastsäckar, fem ton mer plast än vad som är tillåtet utan en anmälan till miljöavdelningen.

Företaget kände till lagstiftningen och sin anmälningsplikt. Kommunens miljöavdelning är skyldig som tillsynsmyndighet att anmäla när överträdelser sker.

Företaget valde då att sluta samla in plast i Eslövs kommun.

Kommunen har inte förbjudit insamling av plast från lantbruken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window