Kommunen har inte förbjudit insamling av plast från lantbruken

Kommunen får många frågor då ett företag meddelat sina kunder att man inte längre samlar in plast från lantbruk i Eslövs kommun. De som drabbas är främst lantbrukare, hästägare, odlare och mindre gårdar, som producerar verksamhetsavfall. Det handlar inte om plast i hushållssopor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bakgrunden är att kommunens miljöavdelning tidigare i år gjorde en inspektion hos företaget då en privatperson anmält att det var skräpigt på en tomt där företaget lagrar plasten. Bland annat lagrades stora mängder ensilagefilm och plastsäckar som samlats in hos företagets kunder.

Representanter för företaget uppgav då att man var medveten om att mer plast än vad som är tillåtet lagrades på platsen. Det framkom också att man kände till lagstiftningen och att man enligt den är skyldig att anmäla överträdelser till kommunens miljöavdelning.

Skyldig att polisanmäla

Lagstiftningen säger att om mer än tio ton plast från verksamheter lagras på samma plats så måste det anmälas.

I det läget hade kommunens inget annat val än att följa lagen och polisanmäla den olagliga lagringen.

Företaget valde då att sluta samla in plast i Eslövs kommun och meddelade sina kunder att de istället skulle kontakta kommunen. Insamling av företagsavfall är dock inte kommuners ansvar – kommuner ansvarar bara för att hämta och ta hand om hushållens avfall – utan det ligger på företagen själva att ordna med sin avfallshämtning.

Välkommen att starta igen om lagen följs

Kommunens förvaltning Miljö och Samhällsbyggnad betonar att det inte finns något förbud mot att samla in plast i kommunen.

Verksamheter är välkomna att starta insamling igen, men lagstiftning måste följas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window