Ny e-tjänst där vägföreningar och vägsamfälligheter digitalt kan söka bidrag

Nu finns en e-tjänst där vägföreningar och vägsamfälligheter digitalt kan ansöka om bidrag till drift, underhåll och nyanläggning av enskilda vägar i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi hoppas att det ska göra ansökningsprocessen smidigare och tydligare för dem som söker kommunala medel. Det ger också kommunen möjlighet att ännu snabbare hantera ansökningar, säger trafikingenjör Robin Dingwell.

Ansökan blir rätt direkt

I den digitala ansökan måste alla relevanta frågor besvaras innan den kan skickas in. Därmed får kommunen en komplett ansökan från början och behöver inte begära in kompletterande underlag.

– När vi samlar allt digitalt blir det dessutom enklare att hantera och sortera handlingarna. Risken för försvunna papper minskar, säger Robin Dingwell.

Ansök senast den 30 april

Bidrag kan sökas av gemensamhetsanläggningar, vägföreningar och vägsamfälligheter, som ansvarar för väghållning av enskilda vägar.

  • Bidrag lämnas endast för vägdelar inom Eslövs kommun.
  • Vägen får inte stängas för allmän trafik utan kommunens medgivande.
  • Vägen ska vara underkastad kommunens kontroll när det gäller underhåll.
  • Vägen ska vara fullt framkomlig hela året på ett ändamålsmässigt och trafiksäkert sätt.

Ansökningar ska skickas in senast 30 april varje år. Efter att ansökningsperioden stängt behandlas ansökningarna i turordning och sökande får besked till de kontaktuppgifter de uppgivit vid ansökan.

Ansök direkt i e-tjänsten

Vägföreningar och vägsamfälligheter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window