Nej till brytning av kaolin vid Billinge fälad

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd av mark- och miljödomstolens nej till brytning av kaolinlera på Billinge fälad. Därmed blir det ingen gruvbrytning i området som är beläget i Eslövs, Svalövs och Klippans kommuner, där motståndet varit starkt bland de boende.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Natura 2000-området med den utslocknade vulkanen Jällabjär hotas inte längre av gruvdrift
Natura 2000-området med den utslocknade vulkanen Jällabjär hotas inte längre av gruvdrift.

–  Det är ett mycket glädjande beslut som vi välkomnar. Äntligen kan alla berörda pusta ut, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Nej i alla instanser

Företaget Svenska Kaolin AB har nu fått nej hela vägen på sin ansökan om miljötillstånd. Första ansökan om att få bryta kaolin vid Billinge fälad lämnades in redan 1994.

Mark- och miljödomstolen kom 2017 fram till att kaolinbrytning inte är förenligt med miljöbalkens krav och gav därför inte företaget miljötillstånd. Svenska Kaolin AB överklagade till mark- och miljööverdomstolen som gjorde samma bedömning, vilket nu även Högsta domstolen gjort.

Stora naturvärden räddas

Bolaget har koncession på gruvbrytning, det vill säga tillstånd från regeringen, men kan inte gå vidare utan miljötillstånd.

– Om gruvdrift hade tillåtits skulle stora naturvärden ha gått förlorade. Området är dessutom ett av få tysta naturområden som fortfarande finns kvar i Skåne, säger Catharina Malmborg, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Kaloin är ett vitt lermineral som bland annat används vid tillverkning av papper, tegel, porslin och sanitetsporslin.

Nyhet från den 16 maj 2019

Svenska Kaolin AB överklagar mark- och miljööverdomstolens beslut

Nyhet från den 29 april 2019

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till gruva i Billinge

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window