Många frågetecken kring Karlsrobadets skadade bassäng

Det finns fortfarande många frågetecken kring hur skadan i Karlsrobadets 25-metersbassäng kunnat uppstå, hur den ska lagas och hur lång tid det tar innan bassängen kan öppnas igen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi försöker få svar på vilken läggningsmetod som entreprenören har använt. För att det inte ska uppstå skador igen är det viktigt att vi vet orsaken så vi kan åtgärda skadan på rätt sätt, säger Liselotte Magnusson, avdelningschef på Serviceförvaltningens fastighetsavdelning.

Efterlyser handlingar

Bland annat förekommer det uppgifter om att skadan skulle bero på att bassängen stått utan vatten en längre tid i sommar.

– Vi har inte fått några handlingar eller skötselråd som säger att bassängen inte kan stå tömd utan att vattnas. De handlingarna skulle i så fall ha överlämnats vid den avslutade entreprenaden för två år sedan då bassängen renoverades, säger Liselotte Magnusson.

Skadan upptäcktes i samband med att bassängen skulle rengöras efter att nya ljusarmaturer monterats i taket under sommaren. En kakelplatta lossnade och vid en närmare undersökning upptäcktes även skador på fogen mellan plattorna.

Badvärd Jesper Arehall och Liselotte Magnusson, avdelningschef på Serviceförvaltningens fastighetsavdelning. vid Karlsrobadets stängda 25-metersbassäng.

Simklubben, motionärer och verksamheten drabbas

Därmed har 25-metersbassängen inte kunnat öppnas som planerat efter sommaren, vilket påverkar många av badets aktiviteter. Tyvärr drabbar det både Eslövs Simsällskap, motionärerna och alla andra som vill använda badhuset.

En tillfällig lösning är att använda undervisningsbassängen för att komma igång med simskolorna för de yngsta barnen. Den bassängen är dock för liten och inte djup nog att bedriva mer omfattande simundervisning.

Under en period kan 50-metersbassängen utomhus användas, men snart blir det för kallt för att ha den igång.

– Det är så tråkigt att vår simklubb och alla motionärer ska drabbas av detta. Speciellt som 25-metersbassängen hölls stängd hela 2021 då den renoverades. Vi försöker hitta alternativa lösningar som kan fungera både för simmarna, motionärerna och för vår verksamhet, säger badvärd Jesper Arlehall.

Undersöker att sätta tält över utebassängen

Ett alternativ som kommunen tittar på är möjligheten att förlänga utomhussäsongen genom att sätta ett tält över 50-metersbassängen. Det som utreds är vad tält och uppvärmning skulle kosta och sätta det i relation till Karlsrobadets förlorade intäkter och den totala ekonomin.

Garantitiden för entreprenören som utförde renoveringen 2021 är fem år. Därför ligger det på entreprenören att utreda orsaken till skadan.

– Vi för diskussioner med entreprenören. Vår förhoppning och önskan är att vi snabbt ska hitta en hållbar lösning. Först måste vi få svar på orsaken till skadan för att kunna åtgärda den. Hur lång tid det kommer att ta är tyvärr omöjligt att svara på i dagsläget. Vi hoppas kunna ge närmare besked inom en snar framtid, säger Liselotte Magnusson.

Karlsrobadets 25-metersbassäng måste repareras

Karlsrobadet i Eslöv 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window