Karlsrobadets 25-metersbassäng måste repareras

Karlsrosbadets 25-metersbassäng kan dessvärre inte öppna som planerat den 28 augusti då en skada har upptäckts. Undersökningar pågår och just nu är det inte möjligt att avgöra när bassängen kan vara lagad och därmed öppnas igen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Risk finns att reparationsarbetet kan dra ut på tiden till en bit in på höstterminen.

De aktiviteter som påverkas är dessa:

  • All simundervisning utom babysim
  • All föreningsverksamhet som håller till i 25-metersbassängen
  • Vattengymnastiken
  • Motionssimningen

Anmälan till simskolorna pausas

Simskolelever och vårdnadshavare som har anmält sina barn till simskola kommer att bli kontaktade personligen. För tillfället har vi stängt anmälan till simskolorna.

Även äventyrsbadet inomhus påverkas och kommer att öppna den 5 september, vilket är någon senare än planerat.

Utomhusbadet håller öppet längre

Utomhusbadet kommer att hållas öppet längre än tidigare planerat.

Vi beklagar alla eventuella olägenheter detta ställer till för våra badgäster, föreningar och simskoleelever.

Så fort det finns ny information går vi ut med det i Karlsrobadets och Eslövs kommuns kanaler.

Karlsrobadet i Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window