Läsklar – ny metod för att lära barn att läsa

Att kunna läsa är grunden till all inlärning i skolan. Därför är det viktigt att tidigt fånga upp barn som har problem att knäcka läskoden. I Eslöv görs det med hjälp av inlärningstekniken ”Läsklar”.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I Eslövs kommun används en metod där elever som har svårigheter, får lära sig läsa med hjälp av multisensorisk inlärning. Läsklar, som tekniken kallas, består av en uppsättning lerfigurer i en träask med ett fack för varje bokstav.

Meningen är att barnen ska känna på bokstaven och lära sig ljudet och tecknet i handalfabetet till bokstäverna för att underlätta läsinlärning med att ljuda som metod. På så sätt aktiveras olika sinnen vilket gör det lättare att koppla ihop bokstavsbilden och bokstavsljudet.

Hjälp att knäcka läskoden

Tanken är att skolorna ska använda Läsklar i förskoleklass eller i årskurs 1 när pedagogerna upptäcker att ett barn har svårt med fonologin.

– Barn kan ha svårt att skilja på fonologin och bokstavens namn. Detta kan hindra elever från att få till en fungerande läsning men efter träning med hjälp av Läsklar så brukar de knäcka läskoden, säger Ingela Gullberg som är lärare på Sallerupsskolan.

I Eslöv arbetar vi enskilt med elever som vi upptäcker har problem, men det finns skolor som har kommit längre än oss och arbetar med detta på gruppnivå. Ett exempel är Billeskolan, i Bjuvs kommun.

– Jag har upptäckt att det även är bra för elever med annat modersmål eftersom vi har fler vokaler än andra språk. Många hör inte skillnad på bland annat a, o, u, å, fortsätter Ingela.

Ska användas på alla skolor

Samtliga lågstadieskolor i Eslövs kommun har fått en uppsättning av materialet till Läsklar och minst en lärare på varje skola har gått en kurs i tekniken. Målet är att alla skolor ska använda Läsklar under kommande läsår. Redan i dag används det på Västra skolan, Nya östra skolan och Sallerupsskolan, som var delaktiga i uppstartsprojektet.

Metoden har utformats av specialpedagogen Anna Aldenius Isaksson som skapade den i samband med att hon skulle lära sin dotter med Downs syndrom att läsa.

Eslövs förskolor satsar på språkutveckling

Läs mer om metoden Läsklar och Anna Aldenius Isaksson

Läs mer om hur Billeskolan använder ”Läsklar” i en artikel på Specialpedagogik

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window