Förskolepedagoger utbildar andra i språkutveckling

Eslövs förskolor satsar extra på barnens språkutveckling.  Förskolepedagoger utbildas i språk-, läs- och skrivutveckling, och till handledare inom Läslyftet. Två av våra förskolepedagoger har bjudits in att föreläsa om sina erfarenheter för blivande språk-, läs- och skrivutvecklare på Skolverkets utbildning i Stockholm.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Malin Lönnmyr och Mia Östlund.

Under läsåret 2017/2018 utbildade Eslövs kommun tio språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS-utvecklare) inom förskolan. Utbildningen, som hålls av Skolverket, fokuserar på språk-, läs- och skrivutvecklande arbete, identitet och jämställdhet, systematiskt kvalitetsarbete, att leda samtal och modeller för skolutveckling.

Skolverket visade intresse

Att det var så pass många som gick utbildningen samtidigt är ovanligt vilket gjorde att Skolverket ville ha en uppföljning på hur Eslövs kommun tar vidare kunskaperna ut i verksamheten. De hörde därför av sig i höstas för att bjuda in kommunen att delta på vårens utbildning av SLS-utvecklare.

– De var nyfikna på hur vi har tagit oss an uppdraget, säger Mia Östlund som är biträdande förskolechef på centrums förskolor.

Mia Östlund och Malin Lönnmyr, som är förskolelärare, åkte till Stockholm i mars för att föreläsa om sina erfarenheter från SSL-arbetet.

– Vi föreläste för de som går språk-, läs- och skrivutbildningen just nu. Vi berättade om hur vi i Eslövs kommun har lagt upp vårt arbete så här långt, berättar Mia.

Bredare satsning på språk

Eslövs kommun har som mål att alla barn i årskurs 1 ska kunna läsa. För att nå dit satsar just nu förskoleavdelningen på flera olika insatser med bland annat SLS-utvecklare och handledarutbildning i Läslyftet.

I dag finns åtta SLS-utvecklare i kommunen som arbetar nära förskolecheferna och planerar och genomför utvecklingsinsatser utifrån verksamheternas behov. Behoven kan se olika ut och därför arbetar utvecklarna med olika ingångar.

Även handledare för Läslyftet har utbildats genom Skolverkets. Fem förskolepedagoger gick utbildningen förra läsåret och ytterligare en går utbildningen nu i vår.

Större samarbete med biblioteken

Satsningarna har bland annat lett till ett större samarbete med kommunens bibliotek. Personalen på förskolorna tar hjälp av bibliotekspersonalen för att hitta litteratur som går hand i hand med barnens projekt.

Pedagogerna väljer litteratur med en större medvetenhet. Det kan tillföra olika sorters litteratur på förskolorna, till exempel faktaböcker, skönlitteratur, poesi, kokböcker, konstböcker, böcker på olika modersmål, kartor, ritningar och konstruktionsböcker.

Utvecklingen har också lett till så kallade kapprumsbibliotek. Där kan barn och föräldrar låna hem förskolans böcker, något som kan underlätta läslusten även hemma.

Läsklar – ny metod för att lära barn att läsa

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window