Kulturskolans avgifter höjs inför höstterminen

Från och med höstterminen höjs avgifterna för Eslövs kulturskola.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kultur- och fritidsnämnden har på grund av den stigande inflationen och ökade kostnader sett över avgifterna för kulturskolan.

Avgifterna höjs för att kunna behålla kvaliteten och den nuvarande verksamhet i sin helhet.

Här är de nya avgifterna, tidigare avgiften inom parentes:

  • Individuell instrumentundervisning: 550 kronor per termin (450).
  • Gruppundervisning: 280 kronor per termin till och med åk 3 (225) , från åk 4 och uppåt 550 kronor per termin (450).
  • Deltagande i kör: 280 kronor per termin (225).
  • Hyra av instrument som kostar över 2 000 kronor: 400 kronor per termin (400).
  • Hyra av instrument som kostar under 2 000 kronor: 200 kronor per termin (200).

Rabatter för syskon

Om flera syskon deltar i kulturskolans verksamhet, utgår ingen avgift efter tredje barnet.

Kostnaden för instrument ändras inte

Kultur- och fritidsnämndens beslut innebär att de som redan betalar mest får en mindre ökning av avgiften.

Undantaget är kostnaden för att hyra instrument. Den kommer att vara densamma som tidigare.

Avgiften för att vara med i gruppundervisning ökar med 25 procent, och för individuell instrumentundervisning från årskurs 4 med 22 procent.

Kostnaderna ökar

De senaste åren har kostnaderna för kulturskolan i Eslöv ökat, precis som för andra kulturskolor i landet. I Eslöv kostar en elev i kulturskolan i genomsnitt 1 709 kronor. I hela landet ligger kostnaden i snitt på 1 666 kronor.

I flera år har avgifterna för att vara med i kulturskolan minskat samtidigt som kostnaderna har ökat.

Billigare i Eslövs än i jämförbara kommuner

Avgifterna i Eslöv är ändå lägre än i andra lika stora kommuner. I Eslöv betalar man 450 kronor per termin, medan genomsnittsavgiften i andra jämförbara kommuner är 719 kronor. I hela landet ligger snittavgiften på 680 kronor per termin.

I Eslövs kommun finns en politisk vilja att ha låga avgifter i kulturskolan för att göra det möjligt för fler att vara med.

Läs mer om Eslövs kulturskola

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window