Konferens för dig förälder med hemmasittande barn

På torsdag den 7 april arrangerar Eslövs kommun den digitala konferensen ”Föräldrar i motvind – konferens om stöd när samhället sviker”.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Konferensen vänder sig främst till föräldrar vars barn är ”hemmasittare” och alltså varken går till skolan eller har arbete eller annan sysselsättning. Även de som jobbar med frågorna i kommunerna är speciellt inbjudna.

Alla som vill kan ta del av konferensen digitalt via Zoom på den här länken

Den digitala konferensen har fokus på föräldraskap och hur ungdomarnas situation påverkar hela familjen om man inte får stöd.

– Vi vill belysa utmaningen i att hitta och samordna hjälpen med alla kontakter och instanser för att föräldrar ska kunna hjälpa och stötta sina ungdomar, säger Annie Niubó, projektledare för Ung kompetens i Eslövs kommun.

Framgångsrikt arbete

Projektet Ung kompetens är en unik satsning för barn och unga vuxna i behov av stöd på väg mot arbete eller studier. Projektet har pågått sedan 2020 med stöd av Europeiska Socialfonden.

Ung kompetens vänder sig till unga som står långt från både utbildning och jobb och har blivit en succé. Projektet har arbetat aktivt med runt 80 ungdomar. Ungefär 70 procent av dem har gått vidare i sysselsättning, antingen till jobb eller utbildning.

Annorlunda metoder

Metoderna är lite annorlunda än vad som är vanligt. Ungdomarna har bland annat fått testa aktiviteter som inte nödvändigtvis har med arbete eller studier att göra.

– Många av dem vi hjälpt har varit hemmasittare under flera år eller har neuropsykiatriska funktionsvariationer och vi har behövt visa att det inte är kört. Vi har haft en väldigt flexibel budget där vi exempelvis kunnat betala för truckkort och annat som krävts för att rusta ungdomarna till att ta ett nästa steg framåt, säger Annie Niubó.

Inte bara ungdomarna har fått hjälp och stöd, utan även deras familjer.

–          Många föräldrar sliter och känner sig många gånger svikna av samhället, säger Annie Niubó.

Program och preliminära tider för den digitala konferensen den 7 april

  • 9.00 Välkomna! Projektledare Annie Niubó och Edward Jensinger, avdelningschef Barn och Utbildning
  • 9.05 Vi sliter vårt hår! Föräldrarnas kamp för ungdomarnas framtid. Föräldrar till deltagare i Ung kompetens och projektmedarbetare
  • 9.45 Paus.
  • 10.00 Hemmasittare – om tiden innan Ung kompetens och nya former av stöd. ELOF-pedagog, familjeenheten och projektledare
  • 10.30 Paus.
  • 10.45 Unga som varken studerar eller arbetar – hur fungerar insatser och varför? Preliminära fynd från en djupdykning i den internationella litteraturen och den svenska kontexten. Frida Jonsson, forskare vid Institutet för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
  • 11.15 Långsiktig social hållbarhet – Ung kompetens efter år 2022. Skolgång och ungdomar som hög prioritet. Claus Göran Wodlin (M), Eva Bengtsson (S), Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Edward Jensinger, avdelningschef Barn och Utbildning
  • 11.30 Konferensen avslutas.

Digital konferens 7 april kl. 9.00-11.30

Information om konferensen Föräldrar i motvind

Förlängning för projektet som tar tillvara ungas kompetens

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window