Förlängning för projektet som tar tillvara ungas kompetens

Ung kompetens som vänder sig till unga som står långt från både utbildning och jobb har blivit en succé. Projektet har arbetat aktivt med runt 80 ungdomar för att hjälpa dem hitta en sysselsättning. Nu förlängs projektet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Sandra Nylander, Emine Gonzalez och Emma Natt och Dag jobbar i det lyckade projektet Ung kompetens.

– Vi har ansökt och blivit beviljade en förlängning med samma budget. Vi kommer att kunna ta in 20 deltagare till, säger Annie Niubo, projektledare.

Ung kompetens finansieras av svenska ESF-rådet och Eslövs kommun. Inför starten beviljades projektet 7,4 miljoner kronor, varav kommunen står för 53 procent. När projektet nu summeras har alla mål uppnåtts, och det finns pengar kvar.

Jobbar lite annorlunda

– Vi har väldigt bra personal som jobbar i projektet och vi har fått till en bra samverkan i kommunen, vilket jag tror ligger bakom de goda resultaten, säger Annie Niubo.

Hon berättar att de anställda i projektet jobbat lite annorlunda än vad som är vanligt. Ungdomarna som varit med har bland annat fått testa aktiviteter som inte nödvändigtvis har med arbete eller studier att göra.

– Många av dem vi hjälpt har varit hemmasittare under flera år eller har neuropsykiatriska problem och vi har behövt visa att det inte är kört. Vi har haft en väldigt flexibel budget där vi exempelvis kunnat betala för truckkort och annat som krävts för att rusta ungdomarna till att ta ett nästa steg framåt, säger Annie Niubo.

70 procent har nu jobb eller går i skola

Ungefär 70 procent av dem som varit med i projektet har gått vidare i sysselsättning, antingen jobb eller skola. Planen är nu att göra projektet permanent.

– Vi ska ta fram en budget inför nästa år. Det här är en lyckad verksamhet som har stort stöd på förvaltningsnivå, säger Annie Niubo.

Digital konferens den 7 april

Den 7 april håller kommunen en spridningskonferens med fokus på föräldraskap och hur ungdomarnas situation påverkar hela familjen om man inte får stöd.

– Vi vill belysa utmaningen i att hitta och samordna hjälpen med alla kontakter och instanser för att föräldrar ska kunna hjälpa och stötta sina ungdomar, säger Annie Niubo.

Konferensen sänds även digitalt och kan följas av alla som vill. Länk kommer på eslov.se när vi närmar oss den 7 april.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window