Kommunerna ger sin syn på järnvägens framtid

Eslöv – och övriga kommuner som påverkas av järnvägsnätets sträckning i Skåne – har fått i uppdrag av Trafikverket att ge sin syn på den framtida utvecklingen. Den 4 maj får varje kommun tre minuter vardera att framföra sina synpunkter vid en så kallad hearing. Kommunerna får också lämna synpunkter skriftligt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vår hållning är den samma som tidigare. Vi ser positivt på att södra stambanan byggs ut då behovet är stort och satsningar på hållbart resande behövs. Vi framhåller också att Eslöv av tradition är en järnvägsort och att vår kommuns utveckling är beroende av att tågen även i framtiden ska stanna här. Detta är samtliga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott överens om, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Järnvägsnätets kapacitet behöver bli bättre

I december i fjor beslutade regeringen att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. Istället fick Trafikverket i uppdrag att utreda nya åtgärder i järnvägssystemet för tåg i hastigheter upp till som mest 250 km i timmen. Tåg som på ett kostnadseffektivt sätt ska förbättra järnvägsnätets kapacitet i Skåne.

Åtgärderna ska framför allt vara inriktade mot att förbättra förutsättningarna för arbetspendling. De ska också underlätta för utökade godstransporter i järnvägs-systemet. Främst handlar det om åtgärder på sträckan Hässleholm–Lund, men även åtgärder på andra bandelar.

Behöver klara besked

Trafikverket ska senast den 30 september 2023 redovisa uppdraget till regeringskansliet – därefter tar regeringen ett beslut.

– För vår del är det viktigt att så snart som möjligt få veta vilka förutsättningar vi har att förhålla oss till. Exempelvis utvecklingen av östra Eslöv och planerna på att bygga bostäder i bland annat Stehag och Väggarp är beroende av ett klart besked, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Läs mer på Eslövs kommuns webbsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window