Kommunens stöd för att minska anhörigas börda

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa, demenssjukdom eller missbruk bär ofta en tung börda. Eslövs kommun satsar på att uppmärksamma de anhöriga och att ge dem stöd och hjälp.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi har försökt skapa ett utbud av olika hälsofrämjande aktiviteter. Till exempel har vi mindfulness, anhörigträffar, må bra-dagar och hälsocirkel, berättar Camilla Marcusson som jobbar som samordnare för stöd till anhöriga inom Vård och Omsorg.

Att ta hand om en närstående kan i vissa fall innebära en stor påfrestning, både fysiskt och psykiskt, vilket gör att många prioriterar bort sig själva och sina behov.

Anhörigstöd i kommunen.
Eslövs kommun arbetar med anhörigstöd i alla Vård och Omsorgs verksamheter.

Anhörigperspektiv i alla verksamheter

Camilla Marcusson berättar att man inom Vård och Omsorg arbetar för att det ska finnas ett anhörigperspektiv i alla verksamheter.

– Vi brukar prata om avlösning, avlastning, hjälpmedel, utbildning och kunskap när det kommer till det här, säger Camilla Marcusson som har jobbat inom Eslövs kommun sedan 2005 men fick tjänsten som samordnare för stöd till anhöriga 2014.

Camilla Marcusson, samordnare för stöd till anhöriga inom Vård och Omsorg.
Camilla Marcusson, samordnare för
stöd till anhöriga inom Vård
och Omsorg.

Använder sociala medier för spridning

Sedan hon började har hon skapat ett digitalt nyhetsbrev som skickas till anhöriga med jämna mellanrum. Där samlas aktuella aktiviteter och tips om bland läsning eller andra kunskapskällor som kan vara av intresse.

– Vi har även det egna instagramkontot @anhorigstodeslov som vi använder för att sprida både egna och andras aktiviteter. För att vara en liten kommun så tror jag att vi är ganska aktiva. Det här är något vi lägger tid och engagemang på.

Anhörigstöd vid demens

Madelen Hult-Filus, demenshandledare, och Karin Ljung Åkesson, demenssjuksköterska, träffar många anhöriga till personer med en demenssjukdom. Tillsammans är de en del av kommunens demensstödsteam.

– Tonvikten låg förr på de anhöriga när det kom till demens. Men nu ser det lite annorlunda ut, berättar de.

Inte längre bara en anhörigsjukdom

Tidigare kallade man demens för en anhörigsjukdom eftersom det innebär ett stort lidande att se en älskad person försvinna in i sjukdom. Nu har den allmänna bilden vidgats till att ha mer fokus på den sjuke istället.

– Man kan väl säga att vi har fokus på både den sjuke och de anhöriga med bland annat träffar där de drabbade och de anhöriga kan mötas och träffa andra i ett avslappnat sammanhang.

Lotsar anhöriga rätt

En stor del av deras arbete är även att lotsa anhöriga vidare till andra personer och professioner som behövs i omvårdnaden.

Även inom kommunens arbete med personer som har beroendeproblematik ägnas mycket tid åt de anhöriga.

Jobbar för att nå ut

Emma Strandberg jobbar som socialrådgivare och håller bland annat i anhörigträffar.

– I år har vi sett en ökning i hur många anhöriga som hittat till oss. Vi har annonserat externt och även varit runt och pratat om vårt anhörigarbete och jag tror att det är därför fler hittat till oss.

Anhöriga till missbrukare svåra att nå

Emma Strandberg berättar att anhöriga till personer med beroende annars är en väldigt svår grupp att nå. Det är få som söker hjälp för sina egna problem. De kan behöva hjälp med att sätta gränser eller att bearbeta sin sorg.

– De vi jobbar med är över 18 år och de anhöriga kan vara föräldrar, vänner eller partners och i vissa fall har de själva valt att bryta med sin anhörige och kan behöva stöd att hantera det, säger Emma Strandberg.

Läs mer om kommunens anhörigstöd 

Prenumerera på nyhetsbrevet till anhöriga

Oktober månads nyhetsbrev för anhöriga

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window