Kommunen gör tillsynsbesök på hästgårdar

I år börjar miljöavdelningen att göra tillsynsbesök på hästgårdar i Eslöv. Anledningen är att se hur gårdarna hanterar hästgödsel. Gödsel är en viktig resurs i växtodling, men kan också bidra till övergödning om den hanteras på fel sätt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi ska se så att hästgödseln hanteras så att näringsämnena inte läcker ut och hamnar i sjöar och vattendrag där det kan leda till övergödning och algblomning, säger Lena Eriksson, miljöinspektör på Eslövs kommun.

Kommunen gör tillsynsbesök hos hästgårdar
I år börjar kommunens miljöinspektörer göra tillsynsbesök hos hästgårdar.

Uppdrag från Vattenmyndigheten

Det är Vattenmyndigheten som gett alla kommuner i Sverige i uppdrag att göra tillsynsbesök hos hästgårdar. Hela Eslövs kommun är så kallat nitratkänsligt område, vilket innebär att utsläpp av kväve och fosfor kan ställa till stora problem här.

– Hästgödsel kan vara en jättebra resurs i växtodling, om den används på rätt sätt. Många av dem som har hästar känner till det och sköter sig väldigt bra. Vid tillsynsbesöken kommer vi även ge mycket information så att alla kan göra rätt, säger Lena Eriksson.

Besöker gårdar med minst två hästar

Besöken sker hos hästgårdar som har mellan två och 100 hästar och inleds under våren. Miljöinspektörerna kommer inte hinna besöka alla hästgårdar i år utan tillsynen fortsätter de kommande åren.

Syftet med tillsynsbesöken är att titta på hur hästgårdarna:

  • lagrar, hanterar och sprider gödsel
  • sköter rast- och beteshagar
  • hanterar upptrampning av hagar och utfodringsplatser.

Timtaxa för tillsynsbesök

De som får besök måste betala en tillsynsavgift som är baserad på den tid besöket tar. För närvarande ligger timavgiften på 1 190 kronor.

Läs mer om taxor för tillsyn enligt miljöbalken.

Läs mer om tillsynen av hästgårdar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window