Invånarna har röstat fram en discgolfbana, utegym och en konstgjord sjö

En discgolfbana i Stehag och ett utegym i Stockamöllan. Det är de projekt som invånarna själva har röstat fram och som nu ska bli verklighet. Dessutom går kommunen in och bidrar till att anlägga en konstgjord sjö som byalaget i Billinge kommer att ansvara för.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De tre projekten är resultatet av den fjärde omgången av Eslövs kommuns satsning på landsbygdsutveckling där 1,5 miljoner kronor har avsats i varje omgång.

Invånarna har själva fått föreslå projekt och sedan via kommunens digitala dialogportal rösta fram de satsningar de önskar i sina byar.

Projekten som fick flest röster

När turen kom till Stehag, Stockamöllan och Billinge lämnades totalt 106 utvecklingsförslag. Invånarna får tre röster vardera och totalt kom 591 röster in.

De projekt som fick flest röster och som kommunstyrelsens arbetsutskott nu har sagt ja till är:

  • Discgolfbana i Stehag som fick 74 röster
  • En kostgjord sjö i Billinge fick 53 röster
  • Utegym i Stockamöllan fick 36 röster

De vinnande bidragen ska nu bearbetas och kostnadsberäknas mer i detalj.

Billinge kommer snart att kunna ståta med en egen konstgjord sjö. Foto: Leif Gustavsson

Ska genomföras så snart som möjligt

Ambitionen är att de vinnande projekten ska genomföras så fort som möjligt. Förhoppningen är att de kan stå klara under 2024.

När det gäller den konstgjorda Billingesjön så ansvarar byalaget för projektet och i förlängningen även för driften. Förhoppningen är att sjön ska börja grävas under våren och att invigningen ska ske nästa höst. Tanken är att anlägga sjön i utkanten av byn, mot Röstånga till.

Väldigt olika önskemål

Stehag, Stockamöllan och Billinge avslutar den första delen av projektet med landsbygdsutveckling. Därmed har samtliga större byar i Eslövs kommun fått del av pengarna som öronmärkts för invånarna att själva vara med och bestämma över.

Läs mer om satsningarna i övriga tätorter:

– Det är roligt och intressant att önskemålen skiljer sig så mycket åt mellan olika tätorter. Allt från utegym, hundrastplatser och discgolfbana har vi fått önskemål om och nu alltså även en konstgjord sjö, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Viktigt för demokratin

Engagemanget har varit stort hos kommuninvånarna på landsbygden för att vara med och utveckla sina byar.

– Det här arbetssättet är ett sätt att utveckla närdemokrati och få människor engagerade. Att ge dem som bor i ett område direkt inflytande över kommunala medel är spännande för alla inblandade. Kommunen måste ta ställning till nya frågor som ibland kan vara utmanande. Det kan till exempel handla om drift- och markfrågor. Det ger lärdomar som vi kommer att ha nytta av även i framtiden, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Även de kommande tre åren avsätts årligen 1,5 miljoner kronor i kommunens budget för fler projekt på landsbygden.

Läs mer om landsbygdsutveckling i Eslövs kommun

Hundrastplats, utegym och andrum fick flest röster och blir nu verklighet

Boende i Harlösa, Flyinge och Gårdstånga får sina önskemål uppfyllda

Medborgarna har röstat fram sina favoritprojekt i Marieholm, Örtofta och Östra Karaby

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window