Inga legionellabakterier i Bergagårdens vatten

Proverna från Bergagården i Eslöv – som är ett vård- och omsorgsboende för äldre – visar att det inte finns några legionellabakterier i vattnet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Proverna togs och särskilda åtgärder gjordes sedan en vårdtagare visat sig vara smittad med bakterien.

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och misstankarna om bakterier i vattnet anmäldes till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Nu har provsvaren kommit som visar att vattnet är fritt från bakterierna.

Fakta

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar, vattendrag, grundvatten och jord. I dessa naturliga miljöer utgör legionellabakterien sällan någon risk för smitta. För att få en tillväxt som ger halter där legionellabakterien innebär en risk för infektion krävs att legionellabakterien etablerar sig i ett konstruerat vattensystem, exempelvis i fastighetens tappvattensystem.

Legionella smittar inte mellan människor.

Att dricka vatten med legionellatillväxt är ofarligt, smitta sker via inandning av små vattendroppar, så kallade aerosoler.

Misstänkt legionella i vattnet på Bergagården

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window