Hjälp oss inventera blomrika vägkanter

Vi vill gärna ha din hjälp att hitta blomstrande vägkanter i vår kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vallmor, blåklint och prästkragar
I en blomstrande vägkant kan du oftast hitta prästkrage, vallmo, blåklint, hundkex och mjölkört.

När ängar och betesmarker blir allt ovanligare erbjuder blommor längs våra vägar mat, boplatser och möjlighet att sprida pollen för bin, humlor och fjärilar.

Som en del av kommunens satsning på att gynna pollinerande insekter undersöker vi om vi har blomrika vägkanter i kommunen och var de i så fall finns.

Rapportera in blomstrande vägkanter

Genom vår digitala karta kan du berätta var du sett blommor i vägkanten. Beskriv gärna hur den aktuella vägkanten ser ut. Ange exempelvis vilka växtarter som finns, hur lång den blomrika sträckan är och annan intressant information.

Bifoga gärna bilder.

Rapportera var du sett blomrika vägkanter i Eslövs kommun

Inventering av blomrika vägkanter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window