Hjälp och stöd för dig som utsatts för våld eller känner oro för någon i din närhet

Känner du dig otrygg, rädd eller har blivit skadad av någon? Eller är du orolig för någon i din närhet? Det finns hjälp att få för både vuxna och barn. Även du som själv använt psykiskt eller fysiskt våld mot någon som står dig nära kan få hjälp.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp.

Polisen uppskattar ökningen av våld inom hemmet till 30 procent.

Tveka inte att söka stöd och hjälp

Här nedan får du viktiga telefonnummer för dig som utsatts för våld, oroar dig för någon annan eller själv utövat eller riskerar att utöva våld mot någon närstående.

 • Eslövs kommun 0413-620 00
 • Stödlinje till öppenvården Eslöv 0413-627 35
  Öppet dygnet runt för stödsamtal
 • Sociala jouren (efter kontorstid) 046-12 12 99
 • Kriscentrum mellersta Skåne 046-359 50 71
 • Tjejjouren Eslövs stödchat: tjejjouren-i-eslov.chatt.rokstjejjourer.noop.no/chat
 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
 • Präst eller diakon Svenska kyrkan i Eslöv 0413-34 70 90. Vardagar kl. 12-14
 • Välja att sluta 020-555 666
  Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Samtalet är gratis, anonymt och syns inte på telefonräkningen.

I en akutsituation ring alltid 112

Läs mer om hjälp och stöd vid våld i nära relationer

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window