Här är Eslövs nya kommunstyrelse

Nya kommunfullmäktige utsåg vid sitt sammanträde den 31 oktober Eslövs nya kommunstyrelse.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Catharina Malmborg (M) och Johan Andersson (S) är kommunstyrelsens första vice ordförande respektive ordförande.

Johan Andersson (S) – som även är kommunalråd – fortsätter på posten som kommunstyrelsens ordförande.

Catharina Malmborg (M) – som är Eslövs andra kommunalråd – fortsätter som första vice ordförande.

Fredrik Ottesen (SD) valdes till kommunstyrelsens andra vice ordförande.

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen

  • Anna Lorentzon (L)
  • Agneta Nilsson (S)
  • Tony Hansson (S)
  • Bengt Andersson (M)
  • Janet Andersson (S)
  • Ted Bondesson (SD)
  • Cvetanka Bojcevska (SD)
  • Samuel Estenlund (KD)
  • Jasmina Muric (C)
  • Alexandra Nikoleris (V)

Kerstin Ekoxe ordförande i fullmäktige

Detta var kommunfullmäktiges första sammanträde med de nyvalda ledamöterna. Till ordförande i kommunfullmäktige valdes Kerstin Ekoxe (S).

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen på riksnivå.

Kommunfullmäktige kan jämföras med riksdagen.

Glad och hedrad över uppdraget som fullmäktiges nya ordförande

Kommunstyrelsen i Eslövs kommun

Kommunfullmäktige i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window