God ekonomi och ett beräknat överskott på 15 miljoner 2020

Kommunen har fortsatt mycket god ekonomi med låg låneskuld och stort eget kapital. Det beräknade överskottet för 2020 är 15 miljoner kronor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den styrande majoritetens budget antogs i kommunfullmäktige. Kommunalråd Catharina Malmborg (M), kommunalråd Johan Andersson (S) samt Sven-Olov Wallin (L).
Den styrande majoritetens budget antogs i kommunfullmäktige. Kommunalråd Catharina Malmborg (M), kommunalråd Johan Andersson (S) samt Sven-Olov Wallin (L).

Den styrande majoritetens budget för Eslövs kommun 2020 samt planer för 2021-2023 antogs i kommunfullmäktige efter en fem timmar lång debatt på måndagskvällen.

Budgeten på totalt drygt två miljarder kronor innehåller satsningar på bland annat landsbygdsutveckling och medborgardialog.

Kommunalskatten ligger kvar på 20,54 även nästa år. I budgeten kompenseras verksamheterna för såväl ökade lönekostnader som för uteblivna statsbidrag.

De yngsta och äldsta får mest

Huvuddelen av kommunens pengar går till de yngsta och de äldsta. Barn- och familjenämnden får drygt 40 procent av den totala budgeten vilket motsvarar 826 miljoner kronor. Pengarna går bland annat till skolan och barnomsorgen. Dessutom går ytterligare 245 miljoner till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Vård och Omsorg är den näst största utgiftsposten och nämnden får motsvarande 31 procent av budgeten eller 626 miljoner. Pengarna går huvudsakligen till omsorgen av våra äldre och personer som har behov av vård, hjälp och stöd.

Eslövs kommun växer

Eslövs kommuns budget 2020Eslövs kommun växer och står inför många nya investeringar och utvecklingsprojekt.

För ett år sedan hade kommunen 33 503 invånare, nu är vi uppe i 33 800. Under nästa år beräknas vi passerar 34 000 och året därpå 35 000.

Det ställer krav på investeringar och utveckling av den kommunala servicen. Nya skolor och förskolor är på gång och renoveringar och tillbyggnader planeras.

Bostäder och villatomter efterfrågas. I Eslövs centrum pågår ombyggnaden av bland annat Stora torg som ska bli en framtida inbjudande mötesplats.

Landsortssatsning och gratis kollektivtrafik

Medel avsätts bland annat för att satsa på landsbygdsutveckling i samarbete med de boende i byarna. Satsningar görs även på brottsförebyggande insatser samt resor med kollektivtrafiken som ska göra det möjligt för gymnasieelever att ta sig till skolan i Eslöv.

Invånare som fyllt 70 år kommer att få resa gratis med kollektivtrafiken inom kommunen.

Även den prisade satsningen på Hälsomiljonen för att minska sjukskrivningar och öka hälsan bland kommunens 4 000 anställda fortsätter.

Läs hela budgeten för Eslövs kommun 2020

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window