Förslag på höjd renhållningstaxa

MERAB föreslår att renhållningstaxan höjs från och med den 1 februari 2020.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

MERAB föreslår en höjning av renhållningstaxan i Mellanskåne.
MERAB föreslår en höjning av renhållningstaxan i Mellanskåne.

Taxan har inte höjts sedan år 2013 och inte heller indexuppräknats. Höjningen föreslås bli knappt tio procent för en villa med fyrfackskärl.

Höjningen är, utöver att taxan inte har höjts på sex år, också en följd av MERABs ökade kostnader i och med nya upphandlingar. I förslaget ingår även att indexuppräkning för taxan hädanefter ska ske årligen.

Eftersom MERAB ägs av Eslöv, Höör och Hörby kommun gemensamt, tas också beslut om taxan gemensamt.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun har sagt ja till förslaget. Nu ska det till fullmäktige för beslut, vilket blir innan årsskiftet 2019/2020.

Läs mer om avfall och återvinning i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window