Följ med på kulturmiljövandring i östra Eslöv 13 april

Nu har turen kommit till en kulturmiljövandring i Eslövs tätort öster om järnvägen. Du som är intresserad är välkommen att följa med torsdagen den 13 april klockan 18.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Inventeringen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Eslövs tätort har pågått en tid.

Under kulturmiljövandringen i östra Eslöv får du höra bebyggelseantikvarierna Ola Sandberg och Mikael Hammerman berätta om arbetet. Även politiker och tjänstepersoner från Eslövs kommun deltar.

Vi samlas på gröningen mitt emot Spritfabriken klockan 18. Därefter promenerar vi i mindre grupper och avslutar på skoltorget vid Carl Engström-skolan.

Välkommen! Du behöver inte anmäla dig utan det är bara att dyka upp.

Eslövs kommuns kulturmiljökarta

I kulturmiljökartan hittar du information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i kommunen. Det är en digital webbplats där du kan läsa mer om kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kommunen samtidigt som den är tänkt att underlätta plan- och bygglovsärenden.

Kulturmiljökartan är en levande webbplats som kommer att växa och utvecklas för att så småningom innefatta hela kommunen.

Eslövs kommuns kulturmiljökarta

Eslövs kommuns kulturmiljöarbete

Eslövs kommuns historiewebb

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window