Fjärrundervisning för högstadiet och gymnasiet från 1 mars

Första veckan efter sportlovet kommer all undervisning på högstadiet och gymnasiet i Eslövs kommun att ske via fjärr- och distansundervisning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anledningen är nya rekommendationer från Smittskydd Skåne sedan den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 brutits.

Grundskolans årskurser växlar

Efter den inledande veckan efter sportlovet går sedan högstadiet över till att klasserna växelvis är på plats i skolan. Bara en av årskurserna 7, 8 eller 9 kommer att ha sin undervisning i skolan åt gången. Övriga veckor har eleverna fjärr- och distansundervisning. Detta gäller fram till påsklovet första veckan i april.

Skolorna kommer även i fortsättningen att ge de elever som har behov av särskilt stöd möjlighet att få sin undervisning i skolans lokaler.

Elever i grundsärskolan får undervisning i skolan som vanligt.

Fjärrundervisning även på gymnasiet

Gymnasieeleverna på Carl Engström-skolan fortsätter med fjärr- och distansundervisning första veckan efter februarilovet.

Då rekommendationen gäller fram till vecka 10, som inleds den 8 mars, planerar gymnasieskolan för att ta emot årskurs 1 under vecka 10 och sedan välkomna årskurs 2 under veckorna 11 och 12.

Elever som studerar på det individuella programmet, gymnasiesärskolan och elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning är fortsatt undantagna rekommendationen och har undervisning på plats.

Ökad risk efter februarilovet

Anledningen till att fjärrundervisningen förlängs för högstadiet och gymnasiet är Smittskydd Skånes rekommendation. Den tidigare nedåtgående trenden i antal fall av covid-19 i Skåne har brutits och planat ut.

Dessutom befaras att februarilovet kan innebära nya kontakter med ökad risk för smittspridning.

Alla som varit utomlands ska testa sig

Smittskydd Skåne påminner också om att den som varit på resa utomlands ska stanna hemma från arbete, skola och förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under sju dagar efter inresa till Sverige.

Alla som varit utomlands ska också testa sig för covid-19 direkt efter ankomsten till Sverige och ytterligare en gång efter fem dagar. Undantaget är barn under sex år som inte behöver provtas efter utlandsresa.

Smittskydd Skånes rekommendation till högstadier och gymnasieskolor

Fjärr- och distansundervisning på Carl Engström-skolan

Elever med distansundervisning erbjuds att hämta skolmat

Detta gäller vid resor inom landet och utomlands

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window