Fiberutbyggnaden på landsbygden fortsätter i Eslövs kommun

Nu får ytterligare cirka 250 boende och företagare i olika områden runt om i kommunen möjlighet till fiber till ett normalpris. Detta tack vare det stöd på fem miljoner kronor per år 2022–2025 som fullmäktige avsatt för att täcka så kallade vita fläckar på landsbygden. Region Skåne bidrar för andra året i rad med samma summa som kommunen. Stödbidragen ges till de fastigheter som aldrig fått ett erbjudande om fiber. Även icke-bidragsberättigade fastigheter som passeras på vägen får erbjudande om inkoppling, fast då utan stödpengar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Stödet till fiberutbyggnaden innebär att vi de närmaste åren kommer att erbjuda alla hushåll och företag som så önskar en bredbandsuppkoppling. Fiber är numera lika viktig som annan infrastruktur. I takt med samhällets ökande digitalisering kommer den att bli ännu viktigare framöver. säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I årets upphandling var det GlobalConnect (före detta IP Only) och Teleservice som vann upphandlingen. De arbetar nu med införsäljning till de stödberättigade fastighetsägarna i sina områden.

GlobalConnect har cirka 50 stödberättigade fastigheter och erbjuder fiber till tre områden:

  • kring Reslöv öster om Marieholm,
  • kring Östra Strö upp mot Kungshult och
  • norra delarna med start kring Kärrstorp hela vägen förbi norra Billinge.

Teleservice har drygt 190 stödberättigade fastigheter och erbjuder fiber till följande områden:

  •  norr om Flyinge,
  • Harlösa,
  • söder och nordöst om Löberöd,
  • längs väg 104: Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda, Holmby och Örtofta och
  • längs väg 17 öster om Eslöv och norrut mot Östra Strö/Selarp/Trolleholm.

Fiber till likvärdigt pris

Stödet handlar inte om att berörda fastighetsägare kommer att få ett lägre anslutningspris under normalpris, utan möjliggör fiber på kommersiella villkor.

Anledningen till att både kommunen och regionen ger stöd är att fiberutbyggnad på landsbygden är kostsamt på grund av stora avstånd mellan fastigheter, att det kan finnas terräng som kan vara svår att gräva och lägga ner fiber i, och att avtal krävs med många markägare. Inne i Eslöv äger kommunen den mesta marken; på landsbygden äger kommunen nästan ingen mark och då är det privata markägare som ger tillstånd till grävning.

Fler kan ansluta sig

Alla fastigheter i närområdena som passeras på vägen när fiber läggs ner men som inte är stödberättigade kommer också att få möjlighet att koppla upp sig på leverantörernas fibernät. Det handlar då om fastighetsägare som fått erbjudande tidigare men tackat nej och nu ångrat sig, om fastighetsägare som köpt en fastighet där en tidigare ägare tackat nej till fiber och om nybyggda fastigheter.

Karta som visar Teleservices utbyggnad av fibernätet sedan 2023.
På kartan visas Teleservices utbyggnad sedan 2023. I bolagets område ingår i årets upphandling 192 stödberättigade fastigheter. Kartan visar även de stödberättigade fastigheterna i förra årets upphandling, där Teleservice var den enda upphandlade leverantören.

Varför är inte alla stödberättigade?

Fiberutbyggnad är egentligen inte en kommunal, regional eller statlig angelägenhet utan den skulle skötas av marknaden. Eftersom utbyggnaden inte har skett i den takt eller den omfattning som var önskvärd, har staten via Post- och telestyrelsen, PTS, under flera år gett bidrag till fiberutbyggnad på landsbygden, något som även Eslövs kommun tagit del av. Eslövs kommuns satsning är utöver den statliga satsningen. Region Skånes stöd till Eslövs kommun är ett sätt att premiera de kommuner som satsar på fiberutbyggnad. Detta är extra angeläget eftersom Telia börjat stänga ner kopparnätet, vilket gör att även ADSL-kopplingar försvinner. I Eslövs kommun stängs kopparnätet ner den 31 mars.

Som boende och företagare i Eslövs kommun ska man ha samma möjlighet till fiber var man än bor och verkar. Med det extra bidraget kommer detta att bli möjligt. Vi är redan på god väg, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Om du aldrig har fått ett erbjudande kan det vara så att din fastighet hamnat mellan stolarna som ett resultat av rapporteringsfel till Post- och telestyrelsen. I så fall kan du kontakta Eslövs kommun på kommunen@eslov.se.

Viktigt med markavtal

Både GlobalConnect och Teleservice gör sitt bästa för att alla markägare ska känna att de har att göra med en trygg partner när de tecknar avtal om grävtillstånd längs med sträckorna för att komma fram med fiberdragningen. Detta är en nyckel för att komma fram och kunna leverera fiberinstallation i tid till dem som har beställt och som idag saknar en bra uppkoppling.

Varför behövs det ny grävning?

Även om det tidigare har byggts fibernät i områdena kan dessa inte utnyttjas. Anledningen är nya krav på driftsäkerhet som gör att kapaciteten inte räcker till, då utvecklingen och efterfrågan på snabb uppkoppling har gått mycket snabbt sedan grävningarna gjordes. Det går inte heller alltid att kombinera olika nät.

För medborgarnas skull är det viktigt att vi kommer till och får gräva på privat mark när så behövs, givetvis mot en ersättning och med ett korrekt återställande. Optiska fibrer är idag – liksom el- och vattenledningar och fjärrvärmeledningar – nödvändiga för att samhället ska fungera. Markägarna gör sina medmänniskor en stor tjänst när de upplåter sin mark till en fiberinstallatör, säger Petra Lestander, vice vd och affärsområdeschef fiberutbyggnad på Teleservice.

Kontakt med GlobalConnect och Teleservice

Om du som bor i de berörda områdena inte har fått ett erbjudande, kan du kontakta GlobalConnect via e-post-formulär på hemsidan eller telefon 075-100 04 20 eller Teleservice på e-post fiber@teleservice.net eller telefon 0416-58 50 59.

Läs mer om fiberutbyggnaden i Eslövs kommun:

Fiberutbyggnad på landsbygden i södra delen av Eslövs kommun – Eslövs kommun (eslov.se)
Flera miljoner kronor ska snabba på utbyggnaden av fibernätet – Eslövs kommun (eslov.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window