Fåtal fall av konstaterad smitta på våra vård- och omsorgsboenden

Det finns ett fåtal fall av konstaterad smitta av covid-19 på vård- och omsorgsboenden i Eslövs kommun. Det råder strikt patientsekretess kring covid-19, precis som kring alla andra sjukdomar. Därför svarar vi inte på frågor om enskildas hälsotillstånd och berättar i nuläget inte på vilka boenden de smittade finns.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Då det dessbättre endast finns ett fåtal med konstaterad smitta inom kommunens vård- och omsorgsboenden, kan vi inte riskera patientsekretessen genom att exakt berätta var de finns. Däremot får övriga brukare och anhöriga information om smitta konstateras på ett boende, säger Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Misstänkta fall isoleras omedelbart

Ett större antal brukare har testats och de allra flesta har dessbättre varit negativa.

– Om en brukare uppvisar symtom för covid-19 isoleras personen omedelbart i väntan på läkarbedömning och provtagning. Personalen använder skyddsutrustning enligt våra vårdhygiensrutiner. Vi har i nuläget ingen brist på skyddsutrustning, säger Josef Johansson.

Strikt sekretess

Det är smittskyddet på Region Skåne som ansvarar för informationen om smittsamma sjukdomar och har den totala bilden av antalet konstaterat smittade.

Eslövs kommun får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade utanför den egna verksamheten.

Färre än tio konstaterade fall i hela kommunen

Region Skåne redovisar dagligen siffror för varje kommun men först när fler än tio fall bekräftats via provtagning. Eslövs kommun har hittills inte särredovisats och det innebär att vi har färre är tio fall totalt i kommunen.

Region Skåne: Bekräftat antal smittade via provtagning i Skåne 

Frågor och svar om sekretess kring smittade personer 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window