Frågor och svar om sekretess kring smittade personer

Vi får en del frågor om smittade personer och sekretess. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Varför berättar ni inte vilket vård- och omsorgsboende det finns smitta på?

 • Det är smittskyddet på Region Skåne som ansvarar för informationen om smittsamma sjukdomar.
 • Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av sekretess enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, det gäller vid alla sjukdomar. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.
 • Eslövs kommun har inte rätt att lämna ut uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade.
 • Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är sekretessen viktig.

Vem får veta?

 • Det är bara den som behöver informationen som får veta.
 • Om du testats positivt för en smittsam sjukdom är det din läkare som berättar det.
 • Eslövs kommun får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade från Region Skåne, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller sekretess.
 • Smittan finns nu i hela samhället, det vet vi redan. Mer information än så behöver vi inte ha för det vi alla måste göra: hålla avstånd, tvätta händerna noga och stanna hemma när vi är sjuka.

Vad händer om jag bryter mot sekretessen?

 • Den som bryter mot sekretessen riskerar att göra stor skada.
 • Att bryta mot sekretessen är straffbart.

Behöver jag vara rädd med anledning av att det finns smittade personer på vård- och omsorgsboenden?

 • För att skydda övriga som bor på ett vård- och omsorgsboende får den som visar symptom stanna i sin bostad och vårdas av speciellt avdelad personal.
 • Vår duktiga personal gör fantastiska insatser varje dag för att hjälpa våra äldre och mest sårbara. Att jobba med sjuka människor kan alltid innebära en liten risk att bli smittad. Därför är det viktigt med bra rutiner och med rätt skyddsutrustning som används när det behövs.

Förhindra ryktesspridning

 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Sex tips om hur du bedömer information

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window