Extra bidrag till föreningar för sommararrangemang

Efter två år av pandemi ska vi återigen fylla Eslövs kommun med sommararrangemang för våra medborgare och besökare.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

För att bredda utbudet på våra sommararrangemang erbjuder vi kommunens föreningar att bidra med arrangemang som komplement till de som kommunen genomför. Alla föreningar kan ansöka om ett extra bidrag för att ordna arrangemang.

Varför gör vi detta?

Evenemang skapar stolthet och engagemang. Genom det här stödet vill vi än mer möjliggöra ett rikt evenemangsutbud i Eslöv kommun.

Stora torg som invigdes under 2021 är en ny spännande arena för evenemang och får därför särskilt fokus för det extra stödet för sommaren 2022.

Bidragens storlek

Den totala potten är begränsad och ansökningarna och därmed arrangemang bör ligga i storleksordningen 5 000–10 000 kr. Om en ansökan för ett arrangemang har en högre summa än 10 000 kr kommer denna att behandlas separat.

Medfinansiering mellan föreningen och kommunen kan bli aktuellt om arrangemanget kan bidra extra till våra sommarsatsningar.

Detta är ett extra bidrag som ligger utöver redan söka verksamhets- eller evenemangsbidrag.

Riktlinjer för ansökan

  • Gäller för evenemang under perioden 1 juni–30 september
  • Gäller för evenemang i byarna eller på Stora torg i Eslöv
  • De som kan söka är bidragsberättigade föreningar i Eslövs kommun.

Bedömningar

Beslut om vilka föreningar och arrangemang som får bidrag tas av kultur- och fritidsnämnden. Hänsyn kommer att tas till det totala programmets helhet, utifrån platser, målgrupper och evenemangstid (för att undvika krockar).

Läs mer om hur din förening kan ansöka om extra bidrag

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window