Expertrådet för vatten har haft sitt första möte

Eslövs kunskapsråd för sjö- och vattendragsfrågor har haft sitt första möte. I rådet ingår experter och forskare på vattenområdet. Målet är att dess arbete ska mynna ut i en åtgärdsplan för kommunen att på både lång och kort sikt hantera frågor kring översvämningar och klimatanpassning.

Kunskapsrådet inrättas, efter beslut av kommunstyrelsen, som en direkt följd av vinterns översvämningar i Ringsjön och Kävlingeån som drabbat de boende svårt.

– På detta första möte ville vi främst inleda diskussionerna och lägga grunden för kunskapsrådets arbete. Vi pratade om syfte och mål och hur vi bäst kan gå vidare, säger Kristina Prahl, kommunens projektledare.

Gruppbild på expertrådets medlemmar framför Eslövs stadshus.
Följande deltog på expertrådets första möte: Erik Nilsson, LTH, Annika Söderman, Eslövs kommun, Andreas Persson, Lunds universitet, Lars-Anders Hansson, Lunds universitet, Christian Alsterberg, Sydvatten, Therese Parodi, Kävlingeåns vattenråd, Kristina Prahl,Eslövs kommun, Patrik Nilsson, VA SYD, Sanna Perlborn, Eslövs kommun, Bo-Anders Nilsson, Ringsjöbadens samfällighet, och Tim Delshammar, VA SYD.

Bidrar med olika perspektiv

Rådets medlemmar har olika kunskap och erfarenheter kring vattenfrågor. De ska bidra med olika perspektiv. Förhoppningen är att de tillsammans ska kunna tänka stort och fritt kring åtgärder och hantering av vattenproblemen.

– Tyvärr måste vi vänja oss vid extremväder. Vi kan aldrig hindra översvämningar och det kommer med all sannolikhet inte att dröja hundra år till nästa gång vi drabbas. Genom att samla experter med olika bakgrund och kunskaper hoppas vi hitta åtgärder som kan lindra effekterna när vattnet stiger nästa gång, säger Kristina Prahl.

Tittar på vad som är möjligt och rimligt

Kommunen har en pågående dialog med de drabbade fastighetsägarna vid Ringsjön och Kävlingeån. Många fastigheter är skadade efter översvämningarna och flera har ännu inte kunnat flytta tillbaka till sina hus. Fastighetsägarna för dialoger med sina försäkringsbolag och undersöker vad som är möjligt för att rädda och skydda sina hus vid eventuella framtida översvämningar.

– Vi på kommunen har kontakt med representanter för de drabbade och får frågor och förslag. Tillsammans med experterna i kunskapsrådet ska vi titta på vad som är möjligt och rimligt. Innan vi beslutar om eventuella åtgärder måste vi veta att de får den effekt vi önskar, säger Kristina Prahl.

Samarbete över gränserna krävs

Hon påpekar att klimatförändringarna drabbar alla och är en betydligt större fråga än Eslövs kommun kan hantera på egen hand.

– Vattnet bryr sig inte om Eslövs kommungränser. Vi kommer att behöva diskutera och samarbeta med våra grannkommuner och med vattenbolag och myndigheter, säger Kristina Prahl.

En fråga som behöver utredas vidare är hur dialogen mellan olika aktörer kan förbättras framöver.

– Vi måste förbereda oss på att detta kommer att hända igen. Då behöver vi ha kanaler för kommunikation som fungerar bättre än förra gången. Det behöver vara tydligt vem som ansvarar för vad och vem som har uppdraget att kommunicera ut information, säger Kristina Prahl.

Kunskapsrådet träffas nästa gång i juni månad.

Följande experter och forskare deltog i kunskapsrådet för sjö- och vattendragsfrågors första möte:

  • Lars-Anders Hansson professor i funktionell ekologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet
  • Erik Nilsson, biträdande universitetslektor, Teknisk vattenresurslära, Lunds tekniska högskola, LTH
  • Andreas Persson, universitetslektor, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
  • Christian Alsterberg, forskningsledare, Sydvatten
  • Patrik Nilsson, utredningsingenjör, VA SYD
  • Tim Delshammar, strateg, VA SYD
  • Therese Parodi, vattenrådssamordnare, Kävlingeåns vattenråd

Dessutom deltog tjänstepersoner från Eslövs kommun och Bo-Anders Nilsson, ordförande Ringsjöbadens samfällighet, var med och lyssnade.

Läs mer om översvämningarna som drabbade Eslövs kommun i vintras

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window