Eslöv vill att södra stambanan byggs ut

Alla tillfrågade är överens om att prioritera att rusta upp södra stambanan. Avsikten är att öka kapaciteten för den som pendlar till och från arbetet och att kunna ta emot mer godstrafik. Däremot går åsikterna isär när det gäller hur Södra stambanan ska utvecklas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– För Eslövs kommun är det viktigt att Södra stambanan byggs ut så snabbt som möjligt. Många av våra utvecklingsprojekt står stilla i väntan på regeringens beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Johan Andersson (S) framför Eslövs kommuns synpunkter på järnvägens utbyggnad.

Hearing med alla inblandade

Trafikverket hade på torsdagen bjudit in till en hearing. De skånska kommuner som på olika sätt berörs av stambanans framtida sträckning fick möjlighet att under fem minuter vardera framföra sina synpunkter.

Även SJ, Region Kronoberg, Sydsvenska handelskammaren och Öresundskonsortiet hade bjudits in.

Alla synpunkter har också framförts skriftligen till Trafikverket.

Hela kommunstyrelsen står bakom

Eslövs kommun representerades förutom av Johan Andersson, som förde kommunens talan, även av Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande, Fredrik Ottesen (SD), kommunstyrelsens andre vice ordförande, Eva Hallberg, kommundirektör, och tjänstepersonerna Moa Åhnberg och Magnus Månsson.

– Hela vår kommunstyrelse står bakom de synpunkter vi i Eslövs kommun för fram, säger Johan Andersson.

Eslövs kommun vill att Södra stambanan ska utvidgas längs sin nuvarande sträckning. Det vill säga att ytterligare två spår byggs mellan Hässleholm och Lund.

– Det är en trång korridor genom vår kommun som påverkar våra tre stationsorter Eslöv, Örtofta och Stehag. Men om järnvägen skulle dras en helt annan sträckning så skulle det få ännu större negativa konsekvenser. Samtidigt får man ingen möjlighet att förbättra kring nuvarande stambanan, säger Catharina Malmborg.

Vi måste prioritera

I svaret till Trafikverket framhåller Eslövs kommun att även Rååbanan – som via Marieholm går mellan Eslöv och Helsingborg – är viktig för de som arbetspendlar i Eslövs kommun.

– Men vi förespråkar, liksom övriga kommuner, att i första hand bygga ut Södra stambanan. Järnvägen i hela Skåne är hårt belastad, men vi måste prioritera, säger Catharina Malmborg.

Rimligt att tågen stannar i Eslöv

Eslöv är en kommun i stark utveckling som planerar för nya bostadsområden som kommer att öka befolkningen väsentligt. Bara den planerade utbyggnaden av tätorten öster om järnvägen beräknas öka befolkningen med runt 15 procent fram till år 2035.

– För att vi ska kunna växa hållbart måste även infrastrukturen följa med. Det är ett rimligt krav att Pågatåg, Öresundståg och även fjärrtågen fortsätter att stanna i en stad som har fler än 20 000 invånare, säger Johan Andersson.

Trafikverket ska senast den 30 september 2023 redovisa uppdraget till regeringskansliet – därefter tar regeringen ett beslut.

Kommunerna ger sin syn på järnvägens framtid

Nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window