Du är viktig – vad tycker du?

Din åsikt är viktig för oss! Därför har kommunen valt att delta i Statistiska Centralbyråns, SCB, medborgarundersökning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Om du är en av de 1 200 invånare som har blivit slumpmässigt utvald att få enkäten, hoppas vi att du svarar på hur du ser på din kommun som en plats att bo och leva på. Just ditt svar är viktigt! Svarar inte du, går enkäten inte vidare till någon annan.

Varför vill vi veta vad du tycker? Jo, för att enkäten ger oss viktig information för att fortsätta arbetet med att förbättra vårt Eslöv.

Anonyma svar

Tillhör du de utvalda, får du enkäten hem i din brevlåda. Du kan då välja att svara på pappersenkäten eller digitalt. Dina svar är anonyma.

I undersökning deltar 161 kommuner över hela landet och totalt kommer 209 079 personer att ingå i urvalet. Eftersom alla svarar på samma frågor, kan vi jämföra resultatet för Eslövs kommun med andra kommuner.

Sex olika bilder från Eslövs kommun. Överst från vänster: Carl Engströmskolan, man och kvinna spelar frisbee i Trollsjön under hösten, två glada barn tittar neråt. Nederst från vänster: soluppgång på landet, stolar runt ett bord på bibliotek, två händer som formar ett hjärta med en sol i hjärtat.
I brevet som medföljer enkäten finns detta collage av bilder med för att illustrera något av allt det som enkäten ställer frågor om.

Enkäten på andra språk

Webbenkäten går också att besvara på engelska. Pappersenkäten finns även på arabiska. För att få en arabisk enkät behöver deltagarna i undersökningen kontakta SCB, vilket det finns information om i brevet.

Sista svarsdag

Svaren ska vara SCB tillhanda den 3 november, då stänger insamlingen. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är den 3 november, kl. 12.00.

Här kan du också tycka till

Vill du säga vad du tycker men du tillhör inte de 1 200? Då kan du använda vår e-tjänst Synpunkt, klagomål, beröm och lämna din åsikt där.

Tack för att du svarar!

Så svarade Eslövsborna i SCB:s medborgarenkät 2018

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window