Återgången till närundervisning på högstadiet ska ske successivt

Möjligheten till distansundervisning för högstadiet årskurs 7–9 förlängs till den 17 februari. Under den tiden ska en återgång till närundervisning ske successivt utifrån varje skolas förutsättningar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Undantaget från distansundervisning är som tidigare grundsärskolan och elever som är sårbara vid distansundervisning.

Även de elever i årskurs 6 som har språkval påverkas fortsatt. Då de inte kan ha sin språkundervisning i högstadieskolornas lokaler bedrivs undervisningen digitalt antingen hemifrån eller uppkopplade till språkläraren från sin skola.

Återgång till närundervisning ska ske successivt

Barn- och familjenämnden skriver i sitt beslut att återgång till närundervisning ska ske successivt och utifrån varje skolas förutsättningar. Beslut om en återgång tas av respektive rektor i samråd med chefen för grundskolan.

Eleverna med distansundervisning erbjuds att fortsätta hämta matlådor

Tidigare beslut om distansundervisning för högstadiet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window