De översvämmade områdena Sjöholmen och Ringsjöbaden vid Västra Ringsjön i Eslövs kommun är fortfarande hårt drabbade

Läget har stabiliserats något och det senaste dygnet har vattennivån i Ringsjön sjunkit med tio millimeter. Dock är nya regnområden på väg in över Skåne och ska enligt SMHI nå sin kulmen på fredag med upp till femtio millimeter nederbörd.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Inledningen av nästa vecka är lite oklart vädermässigt enligt SMHI, vars prognoser sträcker sig tio dygn framåt.

Det finns indikationer på att ytterligare ett nederbördsområde, med inslag av blötsnö, kommer att dra in på måndag och tisdag nästa vecka. I nuläget är det osäkert hur mycket nederbörd som kommer i samband med det, eller hur det i så fall påverkar vattennivån i Ringsjön. Enligt SMHI kan effekten bli att vattnet sjunker undan lite långsammare, men vattnet väntas inte stiga dramatiskt.

Fler tillfälligt toaletter

VA SYD har stängt av ytterligare avlopp i områdena Sjöholmen och Ringsjöbaden. I nuläget är ett 40-tal fastigheter utan avlopp. Majoriteten av dem, ungefär 30, är fritidsbostäder. VA SYD sätter nu upp fler tillfälliga toaletter i området, vilket dock försvåras av vattenmassorna.

I samband med att VA SYD stänger av avlopp till fastigheter lämnar de ut låstaggar som ger de drabbade tillgång till idrottshallen i Stehag för duschar och hygienutrymmen. VA SYD har också skickat information via SMS till de boende i området. Då många av fastigheterna är fritidsboenden så nås de dock inte av mobilutskicken.

SMS till de boende vid Ringsjön

Det här meddelandet har VA SYD skickat ut till de boende i det översvämningsdrabbade området på tisdagseftermiddagen:

”Vattennivån i Ringsjön påverkar fortfarande med stora driftstörningar i avloppsledningsnätet. VA SYD stänger avloppsbrunnar om de svämmar över, för att skydda det övriga avloppsledningsnätet. Där VA SYD stänger avloppet lämnar vi information till boende tillsammans med nyckeltaggar till Stehags sporthall. Är du inte hemma för personlig överlämning lägger vi information i brevlådan. Saknar du en nyckeltagg? Kontakta VA SYD på telefon 040-635 10 00. Det finns idag fem tillfälliga toaletter i området och en toalett vid Sjöholmens badplats är också öppen. Ytterligare toaletter sätts ut under onsdagen. Följ utvecklingen på vasyd.se samt på eslov.se.”

Kävlingeåns vatten sjunker

För de översvämmade områdena längs Kävlingeån ser läget betydligt ljusare ut. I Eslövs kommun är det främst Gårdstånga och Örtofta som drabbats. SMHI kommer från imorgon onsdag att gradera ner varningen för höga flöden från orange till gul. De orange varningarna för översvämning ligger kvar tills vidare.

Läs mer

Läs mer på VA SYD:s webbplats

Följ väderutvecklingen på SMHI:s webbplats:

På Sydvattens webbplats kan du se dygnsmedelvärden för vattennivån i Ringsjön

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window