Dags att rösta på dina favoritförslag

Nu är det dags att rösta på vilka utvecklingsprojekt du vill se förverkligas i Flyinge, Gårdstånga och Harlösa. Hela 102 förslag har kommit in. Dessa har nu bearbetats, liknande förslag har slagits ihop och det finns 37 olika alternativ att lägga sin röst på. Kom ihåg att rösta senast den 26 september!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Flyinge, Gårdstånga och Harlösa är område två i landsbygdsutvecklingen. Vi har i stort sett samma stora engagemang som förra årets område.

Rösta på max tre förslag

Röstar gör du genom att skapa ett användarkonto i den digitala dialogportalen. Där presenteras alla projekten du kan välja mellan. Alla har totalt tre poäng att dela ut och kan antingen ge ett förslag alla poängen eller dela upp och ge poäng till två eller tre olika förslag.

Gå till röstningen

1,5 miljoner avsätts årligen

Eslövs kommun avsatte i 2020-års budget 1 miljon kronor som medborgarna alltså får direkt inflytande över. I år avsätts ytterligare 1,5 miljoner kronor för utvecklingsprojekt i Flyinge, Gårdstånga och Harlösa. Mer information om kommande delprojekt kommer så snart det är aktuellt för invånarna att bidra.

Max 500 000 kronor per projekt

Varje projekt får kosta max 500 000 kronor att genomföra och ska förbättra den fysiska miljön, alltså en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller en plats.

Minst 200 000 kronor per by

Alla Eslövs kommuns större byar ska få ta del av investeringspengarna. Därför är 200 000 kronor reserverade per by. Om inga förslag alls kommer in från någon av byarna överförs pengarna att fördelas mellan de övriga byarna i ansökningsområdet, förutsatt att det finns genomförbara projektförslag där.

Vissa förslag är svåra för kommunen att genomföra

Bland förslagen sticker två typer av förslag ut som kommunen har svårare att hantera:

  • Förslag som gäller att på något sätt förändra vägar eller cykelvägar som Trafikverket har hand om. Kommunen arbetar med dessa frågor i andra forum och för dialog med Trafikverket. Dessa förslag har inte gått vidare till omröstning.
  • Förslag som syftar till att bygga något på mark som inte ägs av kommunen eller där området är naturreservat. För att kunna förverkliga dessa förslag behövs en dialog mellan kommunen och markägare eller länsstyrelsen. Dessa förslag har gått vidare till omröstning men utredning och dialog med markägare måste ske innan de kan genomföras.

Fyra olika ansökningsområden

Kommunen är indelad i fyra ansökningsområden där ett område per år kan söka utvecklingsmedel:

  • 2020: Hurva, Kungshult och Löberöd
  • 2021: Flyinge, Gårdstånga och Harlösa
  • 2022: Marieholm och Örtofta
  • 2023: Billinge, Stehag och Stockamöllan

Genom satsningen får kommuninvånarna på landsbygden direkt inflytande över hur den egna byn ska utvecklas. Alla som bor i eller i närheten av respektive by har oavsett ålder möjlighet att lämna förslag på vad som ska göras. Därefter får medborgarna rösta på sina favoritförslag.

Läs mer om projektet Landsbygdsutveckling

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window