Dags att lämna förslag på satsningar i Marieholm och Örtofta

Vad vill du göra i din by? Nu har turen kommit till medborgarna i Marieholm och Örtofta att lämna förslag på vilka satsningar de vill se i sitt närområde.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun ger boende på landsbygden direkt inflytande över årliga investeringsmedel. Det betyder att medborgarna i Marieholm och Örtofta med omnejd nu får 1,5 miljoner kronor att fördela på projekt som ligger dem särskilt varmt om hjärtat.

Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och lämna förslag och bestämma vad pengarna ska användas till.

Förslagen kan lämnas via den så kallade dialogportalen som är öppen mellan den 4 april och 9 maj. Efter det är det dags för de boende att rösta på de olika förslagen.

Tredje området ut

År 2020 var det Hurva, Kungshult och Löberöd som fick rösta på investeringsmedel för sina byar. År 2021 var det Flyinge, Gårdstånga och Harlösas tur att ge förslag och rösta på olika förslag.

Bland annat har Löberöd fått en hundrastplats tack vare denna process och flera projekt är på gång i de tidigare områdena.

Förslagen finslipas av kommunen

De projekt som föreslås får inte kosta mer än 500 000 kronor att genomföra. Förslagen ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Det skulle till exempel kunna vara en badbrygga, lekredskap, bänkar, plantering i en park, skulpturer eller belysning.

Eslövs kommun bearbetar, finslipar och kostnadsberäknar idéerna i dialog med de som lämnat förslag. För att ett förslag ska gå att rösta på ska det uppfylla de utsatta kriterierna.

Röstning sker i september

Mellan 17 augusti och 7 september 2022 är det dags för dig som bor i Marieholm och Örtofta med omnejd att rösta på de olika förslag som kommit in och fått vidare. Detta sker genom en digital omröstning på kommunens dialogportal.

Läs mer och lämna förslag:

Landsbygdsutveckling – Marieholm och Örtofta – Eslövs kommuns dialogportal

Landsbygdsutveckling i Eslövs kommun 

Det går även bra att skicka förslag via post till Eslövs kommun, 241 80 Eslöv. Märk kuvertet Landsbygdsutveckling Marieholm/Örtofta

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window