Carl Engströmgymnasiet utökar med naturvetenskapsprogrammet

Inför läsåret 2023/2024 kommer blivande gymnasieelever att kunna söka till naturvetenskapsprogrammet på Carl Engströmgymnasiet. Det slog gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fast under måndagens sammanträde.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Från och med hösten 2023 kommer Carl Engströmgymnasiet att kunna öka antalet platser från dagens 800 elever till cirka 1 000 elever. Detta genom att renovera Gamla Östra skolan till en modern skolbyggnad som kompletterar redan befintliga lokaler.

Utökar programutbudet

Avdelningschefen Edward Jensinger, skolledarna och personalen på skolan har tillsammans utrett det klokaste sättet att göra utökningen. Beslutet blev att utöka skolans programutbud med naturvetenskapsprogrammet.

– Valet blev till slut självklart. Naturvetenskapsprogrammet har ett högt söktryck i regionen, och många ungdomar väljer bort Eslöv för närliggande kommuners gymnasieskolor som erbjuder naturvetenskapliga utbildningar. Programmet är något vi har saknat, säger Edward Jensinger.

Många ungdomar i Eslöv söker sig idag till Lund, som har ett högt söktryck med höga intagningspoäng. Det är ytterligare en av anledningarna till att programmet nu startas i Eslöv.

Även samhällsprogrammet utökas

Kommunen väljer också att utöka samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen samhällsvetenskap. Idag finns bara inriktningen beteendevetenskap.

– Vi ser en stor ökning på alla program på skolan, utom teknikprogrammet som har lågt söktryck i hela regionen. Därför är det rimligt att även utöka det populära samhällsvetenskapsprogrammet med en klass så att fler elever får möjlighet att komma in på sitt förstahandsval, säger Edward Jensinger.

Om den planerade utökningstakten håller i sig kommer samhällsvetenskapsprogrammet ha dubblerat antalet elever till läsåret 2025/2026.

Carl Engströmgymnasiet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window