Beställ rätt karta via ny e-tjänst

Nu kan du som vill bygga i Eslövs kommun beställa nödvändiga kartor digitalt via en ny e-tjänst. – Privatpersoner och företagare kan nu själva beställa rätt kartor när det passar dem bäst och behöver inte anpassa sig till våra öppettider. Samtidigt effektiviseras kommunens arbete när vi får in rätt information från början, säger Bakir Issa, bygglovshandläggare på Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Någon typ av karta krävs alltid när man ska bygga. Antingen situationskarta, nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta.

Sparar allas tid

Kommunen behöver oftast åka ut på plats för att mäta fastigheten och uppdatera primärkartan. Om mätpersonalen fått en alltför knapphändig beskrivning av vad kartan ska användas till, måste den kontakta beställaren för att få mer information.

När rätt karta från början finns med ansökan sparar det både beställarens och kommunens tid.

Följ ditt ärende via Mina sidor

E-tjänsten är till för alla som vill bygga i Eslövs kommun, både privatpersoner och företag.

– Via Mina sidor kan beställaren sedan följa handläggningen och få statusuppdateringar när något nytt händer i ärendet. Till exempel få besked om när mätningen på den aktuella fastigheten ska göras eller hur lång tid det kan ta. När kartan är färdig skickas ett meddelande om att den kan hämtas via Mina sidor, berättar Bakir Issa.

Till e-tjänsten: Beställning av situationskarta, nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta

Läs mer om vad respektive karta används till 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window