Bästa företagsklimatet någonsin för Eslöv i Svenskt Näringslivs mätning

Eslövs kommun når sitt bästa resultat på över 20 år när företagarna får sätta betyg på kommunens näringslivsarbete. Eslöv får 3,6 poäng, jämfört med 3,3 förra året, i Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Glada idag! Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Eva Hallberg, kommundirektör, Lars Persson, näringslivschef, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, och Cecilia Wennersten, näringslivsstrateg.

– Det här är det bästa resultatet någonsin för Eslövs del. Vi arbetar hårt för att förbättra vår service för och dialog med kommunens företagare. Det är mycket glädjande att det ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Eslövsföretagens syn

Svenskt Näringslivs enkät är en årlig mätning där medlemsföretag i respektive kommun får svara på ett antal frågor om hur de upplever företagsklimatet och samarbetet med kommunen.

I årets undersökning har 47 procent av de tillfrågade företagen i Eslövs kommun svarat, vilket motsvarar 94 företag.

Rekordmånga nya företag

– Vi ska vara en företagsvänlig kommun där företagarna upplever att de har nära till både tjänstepersoner och politiker. Därför är det extra glädjande att kunna konstatera att vi har ett rekordstort antal nystartade företag och att allt fler företag väljer att växa och utvecklas i vår kommun. Det är företagens drivkraft som är grunden för ett bra företagsklimat och kommunens tillväxt, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Under 2021 startades 191 nya företag i Eslövs kommun, vilket är rekord. Totalt finns ungefär 3 500 företag i vår kommun.

Besöker över hundra företag varje år

Näringslivschef Lars Persson och näringslivsstrateg Cecilia Wennersten besöker varje år över hundra företag, ofta tillsammans med Johan Andersson, Catharina Malmborg och kommundirektör Eva Hallberg.

– Vi besöker både små och stora företag och verksamheter i många olika branscher. Det gör vi för att få direktkontakt och understryka hur viktiga våra företag är för Eslövs kommun. Där fångar vi upp synpunkter, idéer och önskemål från företagarna, berättar Lars Persson.

Utbildning för alla tjänstepersoner

Alla kommunens tjänstepersoner kommer inom kort att gå en digital utbildning som heter ”Inte bara trevlig”. Den handlar om bemötande och ger en inblick i det lokala näringslivets villkor. De tjänstepersoner som har direktkontakt med företag i sin tjänst går en fördjupad utbildning.

– Det är ytterligare ett led i att vara en kommun där det ska vara lätt att starta och driva företag. Vi kan konstatera att näringslivet i Eslövs kommun mår bra och att vi har en stor variation bland smått och stort och olika branscher. Det är vi naturligtvis mycket glada för, säger Lars Persson.

Företagsklimatet i Eslövs kommun 2022

Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat

Film: Följ med till två spännande företag i vår kommun

Film: Vi tittar in hos ett unikt företag i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window