Årets nyskapare lär barnen läsa med hjälp av superhjältar

Årets nyskapare i Eslövs kommun tar superhjältar till hjälp för att lära barnen läsa och förstå språket. Utmärkelsen går till avdelningen Trumpeten på Åkerbo förskola.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Caroline Wahlgren med några av de egentillverkade superhjältarna.

Det är med glädje och stolthet som kommunens ledningsgrupp utser Trumpeten till Årets nyskapare 2022.
Avdelningen Trumpeten på Åkerbo förskola har utvecklat Praxis, ett lekfullt material om barns språkutveckling inom förskolan. Fokus i Praxisalfabetet ligger på de språkliga ljuden och inte på begynnelsebokstaven i ett ord. A är inte en apa utan en krokodil med stort gap som säger AAA. B är ett spöke som säger BBB. Till varje ljud har pedagogerna skapat en superhjälte med superkrafter, till exempel Busiga Bella, Dansande Didrik och Kompis Kajsa.
Barnkonventionen lyfts fram i superkrafterna som är normkritiska och som synliggör, kritiserar och förändrar strukturer och sociala normer. På så sätt blir barnen medvetna om att olikheter är en styrka.
Kombinationen av nytänkande och lekfullhet med utgångspunkt i barnkonventionen gör pedagogerna på Trumpeten till en värdig mottagare av Årets nyskapare.

Förskollärarna Caroline Wahlgren, Charlotte Svensson och Ellinor Åhman har utgått från metoden Praxisalfabetet och utvecklat den vidare. Bland annat har de skapat egna superhjältar med egenskaper och namn som hjälper barnens språkförståelse och utveckling.

Nya superhjältar varje månad

Ungefär en gång i månaden presenteras en ny egentillverkad superhjälte.

– Alla barnen tycker det är spännande när en ny superhjälte dyker upp. Ofta låter vi en ny figur ha egenskaper som behövs i gruppen just då, berättar Caroline Wahlgren.

Harmoniske Hamid gjorde till exempel entré under en period när stämningen var lite väl uppskruvad på avdelningen.

– Då pratar vi mycket om hur man kan varva ner och koppla av. Och så gör vi olika aktiviteter kopplade till ämnet. Då fick barnen bland annat prova på yoga och massage, berättar Charlotte Svensson.

Förskollärarna Caroline Wahlgren, Charlotte Svensson och Ellinor Åhman är Årets nyskapare i Eslövs kommun.

Krångliga ord inga problem

På så sätt får de också in tankar och kunskap om en mängd olika områden på ett naturligt sätt.

Svåra ord är inga problem för barnen på Trumpeten. Harmoniske Hamid eller Lösningsfokuserade Lennart hjälper dem att förstå innebörden också i lite krångligare ord.

– Det fungerar jättebra. Vi pratar mycket om orden och vad de innebär. Barnen har inga som helst problem att förstå eller ta dem till sig, säger Ellinor Åhman.

Lösningsfokuserade Lennart lärde till exempel barnen att de ska prova tre gånger, sedan fråga en kompis innan de går till en vuxen och ber om hjälp.

Eva Hallberg delade ut utmärkelsen till Caroline Wahlgren, Charlotte Svensson och Ellinor Åhman. Längst till höger rektorn Lennart Svensson.

Fina resultat

Praxisalfabetet är en välkänd metod för språkutveckling som används i många förskolor och skolor. Metoden fokuserar på språkljuden och bokstavsljuden genom bilder som associerar till just det språkljudet.

Barnen lär sig alfabetet och att läsa på ett helt annat sätt än det traditionella med att lära sig alfabetet från A till Ö. Istället lär de sig ljuda ihop orden och det har gett väldigt fina resultat.

– Ja vårt sätt att arbeta med språket har spritt sig, både till småbarnsavdelningen här på Åkerbo och till andra förskolor och skolor som kommer hit för att få veta mer, säger Caroline Wahlgren.

Nu belönas gruppen också med 2022 års utmärkelse Årets nyskapare i Eslövs kommun.

Kommundirektör- Eva Hallberg och Jörgen Larsson, chef för Barn och Utbildning, delade ut utmärkelsen vid ett personalmöte på förskolan.

Alla anställda kan nominera kandidater

Alla anställda i Eslövs kommun kan nominera kandidater till Årets nyskapare. Vinnaren utses av kommunens ledningsgrupp.

Förutom äran och diplom består priset av 10 000 kronor till fortbildning.

Hederspris till hela Källebergsskolans personal

Årets ledare kämpar för brukarnas delaktighet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window