Årets ledare kämpar för brukarnas delaktighet

Efter bara två och ett halvt år i Eslövs kommun har Pernilla Björk redan vunnit så stor respekt för sin chefsstil att hon utses till Årets ledare i kommunen 2022.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Pernilla Björk är Årets ledare i Eslövs kommun 2022.

– Det känns helt fantastiskt! Vilket erkännande åt hela den verksamhet jag ansvarar för. Jag är både rörd och glad över utmärkelsen, säger Pernilla Björk som är enhetschef inom kommunens verksamhet för funktionsnedsättning.

Årets ledare 2022

Det är med glädje och stolthet som kommunens ledningsgrupp utser Pernilla Björk till Årets ledare 2022.

Pernilla Björk är en närvarande ledare som sätter både brukare och medarbetare i centrum. Hon har varit arbetsledare för LSS område 3Y sedan 2020 och på den korta tiden har hon gjort ett stort avtryck hos sina kollegor.

Hon är en tillgänglig chef som hanterar situationer som uppstår i verksamheten med stort lugn och med lösningsfokus. Sedan Pernilla Björk började upplever medarbetare att både de och brukarna bemöts med större respekt och tillit.

Därför utses Pernilla Björk till Årets ledare i Eslövs kommun

I sin tjänst har hon ansvar för fem boenden ett resursteam för personer med funktionsvariationer. Hon är chef för 47 anställda, förutom ett antal timanställda.

– Jag brinner för mitt arbete och att utveckla vår verksamhet, hela tiden med våra brukares bästa i fokus, säger Pernilla Björk.

Gäller att se människan

Som chef arbetar hon utifrån ett tillitsbaserat ledarskap.

– För mig betyder det att hela tiden skapa goda relationer med människor jag möter. Såväl med våra medarbetare, som brukarna och deras anhöriga. Att skapa en gemensam förståelse hos medarbetarna är viktigt för att ge förutsättningar för en tillitsfull relation, säger Pernilla Björk.

Hon menar att det är viktigt att se varje människa som en individ och möta var och en just där den personen befinner sig.

– Om någon behöver prata så måste du som chef ta dig den tiden. Det är viktigt att ge varje människa den tid och uppmärksamhet den behöver, säger Pernilla Björk.

Allt vi gör är för brukarnas bästa

Hon har samma inställning när det gäller att bemöta brukarna och deras anhöriga.

– Allt vi gör är för att det ska bli så bra om bara möjligt för våra brukare. Vi försöker öka brukarnas delaktighet bland annat genom att brukaren själv om det är möjligt är med varje gång vi diskuterar just den personens situation. Lika viktigt är det att ha de anhörigas perspektiv i samtalen. Genom att involvera anhöriga mer så får vi nära kontakt med dem som är mest berörda och står varje brukare närmast. Och det är oerhört viktigt.

Kommundirektör Eva Hallberg överraskade Pernilla Björk med att dyka upp dela ut utmärkelsen Årets ledare på ett personalmöte.

Lever kommunens värdeord

Innan hon började arbeta i Eslövs kommun jobbade Pernilla Björk i många år som chef inom Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.

– Det var mest en tillfällighet att jag började jobba i Eslövs kommun och det har jag aldrig ångrat. I en lite mindre kommun kan till exempel beslutsvägarna vara lite kortare. Jag är också imponerad av det värdegrundsarbete som görs i kommunen och hur långt det arbetet nått.

Eslövs kommuns värdeord är engagemang, nyskapande och allas lika värde.

– De orden går verkligen hand i hand med det vi försöker skapa i vår verksamhet och präglar allt vårt arbete, säger Pernilla Björk.

Alla anställda kan nominera kandidater

Alla anställda i Eslövs kommun kan nominera kandidater till Årets ledare. Vinnaren utses av kommunens ledningsgrupp.

Förutom äran och diplom består priset av 10 000 kronor till fortbildning.

Hederspris till hela Källebergsskolans personal

Årets nyskapare lär barnen läsa med hjälp av superhjältar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window