Årets medarbetare 2021 klev fram under coronapandemin

När coronapandemin slog till tvingades alla att ändra sina vanor, sitt sociala liv och inte minst sättet att utföra arbete och undervisning. För Carl Engström-skolan i Eslöv innebar det att nära 1 000 vuxenelever över en natt skulle få sin undervisning hemma via digitala lösningar. Fram klev då Esbjörn Alm, IT-kommunikatör med uppdrag att utveckla vuxenutbildningens digitalisering i Eslöv. För sina insatser får han utmärkelsen Årets medarbetare i Eslövs kommun 2021.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Förutom äran och diplom belönas Årets medarbetare Esbjörn Alm med 10 000 kronor till fortbildning.

– Vilken överraskning och vilken ära! Jag hade ingen tanke på att jag skulle få utmärkelsen. Det känns lite märkligt att bli uppmärksammad detta år. Alla har ju verkligen tvingats ta sig an dessa inte helt enkla förändringar. Jag är djupt imponerad av hur våra lärare klarat av utmaningen, säger Esbjörn Alm.

Många utmaningar

Arbetet med att införa digitala lösningar i skolan och undervisningen var redan igång men fick en rejäl skjuts när pandemin slog till.

– Över en natt skulle vi slå över till distansundervisning och det förde med sig många utmaningar. Vi hade redan vissa delar på plats, men nu gällde det för alla lärare och elever att direkt börja använda dem i skarpt läge, berättar Esbjörn Alm.

I samarbete med gymnasiets IKT-pedagog, Martin Jönsson, och kommunens IT-avdelning fick man snabbt igång en lösning så att alla elever kunde få sin undervisning och kontakt med skolan via videomöten på Teams.

Inte helt smärtfritt

All personal och de 1 000 eleverna behövde till exempel snabbt få personliga användarnamn och lösenord för att kunna använda de digitala verktygen.

Personalen behövde också snabbt utbildas för att få fler verktyg och möjligheter till undervisning och kontakt med elever och kollegor – nu endast digitalt och på distans.

Det blev både utbildningar internt och föreläsningar med externa experter.

– Jag erbjöd också lärarna korta schemalagda tillfällen som de digitalt kunde ansluta till och få korta genomgångar kring olika moment. Såklart kunde de också ställa frågor, berättar Esbjörn Alm.

Helt smärtfritt gick övergången inte.

– En hel del inloggningsproblem har tagit en del av min, lärarnas och elevernas tid. Men det viktigaste är att det mesta kunde lösas snabbt. Det var ju också enda sättet för den som ville dela med sig av eller ta del av undervisningen under pandemin.

Tror på engagemang och mod att prova nytt

Esbjörn Alm har jobbat i Eslövs kommun sedan 1990. Först som fritidspedagog sedan allt mer inom IT.

Efter hand har han vidareutbildat sig och jobbar numera som IT-kommunikatör inom vuxenutbildningen.

Esbjörn Alm säger att han tror på engagemang och mod att pröva nytt.

Vi lär av varandra – även av varandras misstag. Vi hinner inte göra alla misstag själva.

Motiveringen till att Esbjörn Alm utses till Årets medarbetare i Eslövs kommun 2021:

”Med de nya förutsättningar pandemin medfört, har Esbjörn oförtröttligt arbetat med att utveckla och implementera lösningar som underlättat och utvecklat arbetet med olika IT-lösningar för kommunikation.

Han har initierat utbildning för de mer fåkunniga inom IT och på ett pedagogiskt sätt utvecklat och ökat kunskaper inom alternativa kommunikationsvägar, både genom sitt eget kunnande men också genom att anordna inspirerande föreläsningar med extern medverkan. Har alltid ett vänligt bemötande och oändligt tålamod Esbjörn är en klart lysande stjärna som Eslövs kommun kan skatta sig lycklig över att ha i sina led.”

Alla anställda kan nominera kandidater

Alla anställda i Eslövs kommun kan nominera kandidater till Årets medarbetare. Vinnaren utses av kommunens ledningsgrupp.
Förutom äran och diplom består priset av 10 000 kronor till fortbildning.

Datorspel hjälper Årets nyskapare att utveckla effektiva e-tjänster

Årets ledare satsar på magisk undervisning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window