Datorspel hjälper Årets nyskapare att utveckla effektiva e-tjänster

Årets nyskapare i Eslövs kommun bygger digitala tjänster som sparar tid och förenklar för både kommuninvånarna och kommunens verksamheter. Ann-Catrine Hellman hämtar inspiration genom samtal med människor omkring sig och genom att vara en vaken iakttagare – men också genom att spela datorspel.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ann-Catrine Hellman belönas med utmärkelsen Årets nyskapare i Eslövs kommun 2021.

Att spela är ett fantastiskt sätt att bli problemlösare och hitta effektiva genvägar

– Jag spelar kanske 16 timmar i veckan. Favoriten är World of Warcraft som är en typ av datorrollspel där man interagerar med ett stort antal spelare i en virtuell värld, berättar Ann-Catrine Hellman som får utmärkelsen Årets nyskapare 2021 bland Eslövs kommuns anställda.

Digitala lösningar är självklart

Ann-Catrine Hellman har jobbat i Eslövs kommun i 20 år. I sitt jobb på förvaltningen Barn och Utbildning upptäcker hon ofta möjligheter att förenkla och spara tid för både medborgarna och sin arbetsgivare genom att utveckla e-tjänster.

– Digitala tjänster blir alltmer efterfrågade och ses som självklart att kommunen ska erbjuda. Jag har bland annat byggt e-tjänster för bokning av tid för faderskap, rapport från kontaktperson och orosanmälan för kommunens utredningsenhet. Jag har också byggt tjänster för barnomsorgen. Enkla men tidsbesparande e-tjänster som beställning av inloggningsuppgifter, delad faktura och anmälan till 25-timmars förskola, berättar Ann-Catrine Hellman.

Hon beskriver sig själv som en engagerad och nyfiken medarbetare, som sedan många år är ett administrativt stöd inom kommunen.

– Jag är även aktiv i fackförbundet Vision så många känner mig nog som Vision-Ankie.

Stolt, glad och chockad

Hon berättar att hon blev ordentligt chockad och fullständigt paff över att utses till Årets nyskapare i Eslövs kommun 2021.

– Och glad och stolt så klart! Utmärkelsen är en stor ära och jag har inte riktigt tagit det till mig ännu. Jag är så rörd och tacksam att det är svårt att hitta ord. Detta ger mig extra motivation att fortsätta utveckla, förbättra och hitta lösningar för våra medborgares bästa.

Ann-Catrine Hellman framhåller att hon inte är ensam om att skapa digitala tjänster, utan hon samarbetar nära med olika kollegor.

– Jag får mycket stöd och stort förtroende från chefer och kollegor, och support inte minst av kommunens e-strateg Eva-Lena Nilsson. Tillsammans har vi kunnat göra Eslöv till en mer digital kommun, säger Ann-Catrine Hellman.

Motiveringen till att Ann-Catrine Hellman
utses till Årets nyskapare i Eslövs kommun 2021:

”Ann-Catrine har med stort engagemang och målmedvetenhet
varit en stark förebild som nyskapare inom området digitalisering. Ann-Catrine har tagit fram flera digitala lösningar för oss som underlättar vardagen, sparar tid för medarbetarna och bidrar till en mer rättssäker handläggning. Detta tar oss ett stort kliv framåt på socialtjänsten.

Ann-Catrine har själv byggt flera olika digitala lösningar så att verksamheten inte har behövt köpa in dyra externa lösningar.
Hon har bland annat tagit fram digitala lösningar som bokning av faderskapsbekräftelse samt att kunna anmäla oro för barn till socialtjänsten både för interna och externa samarbetspartners, men även så att allmänheten kan anmäla. Detta har varit gynnsamt för våra samarbetspartners men så klart även för de verksamheter vi finns till för – och våra medborgare.”

Alla anställda kan nominera kandidater

Alla anställda i Eslövs kommun kan nominera kandidater till Årets nyskapare. Vinnaren utses av kommunens ledningsgrupp.
Förutom äran och diplom består priset av 10 000 kronor till fortbildning.

Årets medarbetare klev fram under coronapandemin

Årets ledare satsar på magisk undervisning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window