Anhörigträffar – för dig som hjälper eller vårdar närstående med demenssjukdom

Under april och maj ordnar Eslövs kommun träffar för anhöriga som vårdar eller hjälper en närstående med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Träffarna sker utomhus vid Café Våfflan i Trollsjön och förutom fika och pratstund med kommunens demenshandläggare ges möjlighet att möta andra som är i en liknande situation.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp, men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa. Eslövs kommuns demensteam brukar normala år anordna anhörigträffar och hålla föreläsningar på kvällstid, men med på grund av coronapandemin och restriktionerna i samhället har dessa inte kunnat genomföras.

– Trots att många redan är vaccinerade, har vi valt att träffas coronasäkrat utomhus, berättar Madelen Hult Filus, demenshandläggare i Eslövs kommun.

– Det har varit ett besvärligt år för många anhöriga. Vanliga eller vardagliga aktiviteter har pausats och den andhämtning som en anhörig behöver har kanske inte blivit av. Oron för smitta har varit stor och många har tackat nej till stödinsatser som hemhjälp, avlösning i form av dagverksamhet eller andra aktiviteter som har inneburit kontakt med andra människor.

Eftermiddagen bjöd på sol och varma vindar när Karin Ljung Åkesson, demenssjuksköterska, och Madelen Hult Filus, demenshandläggare, bjöd in till Eslövs kommuns första anhörigträff utomhus.
Eftermiddagen bjöd på sol och varma vindar när Karin Ljung Åkesson, demenssjuksköterska, och Madelen Hult Filus, demenshandläggare, bjöd in till Eslövs kommuns första anhörigträff utomhus.

– Som anhörig/närstående behöver man råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen och vilket förhållningssätt som är bäst gentemot den som är sjuk. Man behöver också veta vilka rättigheter man har och vart man vänder sig för att få hjälp att klara det nya livet, berättar Karin Ljung Åkesson, demenssjuksköterska i Eslövs kommun.

Nästa träff för anhöriga är den 18 maj kl. 14–15.30

Två anhörigträffar är inplanerade under våren. Om det faller väl ut, kan det bli fler.

På träffarna får du möjlighet att inhämta ny kunskap, dela med dig av dina erfarenheter och prata med andra som är i en liknande situation. Träffarna är öppna för dig som bor i Eslövs kommun eller har din närstående boende i Eslövs kommun. Du behöver anmäla ditt intresse. Antalet platser är begränsade.

Anmäl dig till anhörigträffarna

Om demens

Demenssjukdom/kognitiv sjukdom är samlingsnamnet på flera olika minnessjukdomar. Gemensamt för sjukdomarna är att de drabbar hjärnan och den drabbades förmågor att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem, använda siffror och språk med mera successivt försämras. I Sverige finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom och antalet beräknas fördubblas till år 2050.

Det går idag inte att bota demenssjukdom, men det är möjligt att med olika vård- och omsorgsinsatser lindra symtom, underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Det är därför viktigt att alla med demenssymtom utreds samt får diagnos och behandling.

Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om demenssjukdomar.

Din rättighet som anhörig

Det är din rättighet som anhörig att få avlastning, stöd och råd. Kommunen ska enligt lag erbjuda stöd till närstående som vårdar anhöriga. Läs mer om hur Eslövs kommun kan hjälpa dig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window