Allt fler har tillgång till bredband även på landsbygden

Eslövs kommun ligger väl till när det gäller tillgången till bredband för våra hushåll och företag. Speciellt glädjande är att på två år har antalet hushåll på landsbygden med tillgång till snabbt bredband ökat med 40 procentenheter, från 6 till 46 procent i senaste mätningen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Det är extra glädjande då bredbandsutbyggnaden på landsbygden är den dyraste och den som är svårast att få en fiberleverantör att satsa på, säger Eva-Lena Nilsson, bredbandssamordnare i Eslövs kommun.

Bredband behövs i kristider

Den pågående coronapandemin visar hur viktigt det är med snabb uppkoppling för den som vill jobba eller studera hemifrån.

– Om en eller två i hushållet behöver vara uppkopplade för att jobba på distans och det kanske finns ungdomar som samtidigt ska sköta sitt skolarbete via digitala lösningar, så fungerar det sällan så bra att förlita sig på mobila uppkopplingar, säger Eva-Lena Nilsson.

Kartläggs varje år

Det är statliga Post- och telestyrelsen, PTS, som varje år kartlägger tillgången till bredband i hela landet.

Siffrorna för 2019 har nyligen presenterats och av dem framgår att i Eslöv har 79 procent av hushållen och företagen i hela kommunen tillgång till snabbt bredband, det vill säga minst 100 megabits uppkoppling. Motsvarande siffra året innan var 75 procent.

84 procent i hela Sverige

I tätorten och de större småorterna har 86 procent tillgång till snabb uppkoppling. Motsvarande siffra 2018 var 82 procent.

Sett till hela riket har 84 procent av Sveriges hushåll och företag  tillgång till snabbt bredband enligt den senaste mätningen.

Bredbandskartan för hela landet

Tillgång till bredband i Eslövs kommun

Bredband till allt fler hushåll i Eslövs kommun 2019

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window