Bredband till allt fler hushåll i Eslövs kommun

Allt fler hushåll i Eslövs kommun får tillgång till bredband. I den senaste mätningen har 75 procent av kommuninvånarna tillgång till minst 100 megabits uppkoppling.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I tätorten har 82 procent tillgång till snabb uppkoppling, men den stora förändringen har skett på landsbygden. På ett år har antalet hushåll som har möjlighet till snabb uppkoppling ökat med 20 procentenheter.

– Det är mycket glädjande siffror. Mätningen gjordes dessutom i höstas, så sedan dess har ytterligare Eslövsbor fått tillgång till bredbandsuppkoppling, säger Eva-Lena Nilsson, bredbandssamordnare i Eslövs kommun.

Beroende av bra väder

Vid mätningen i oktober 2018 hade 26 procent av hushållen på landsbygden tillgång till bredband, jämfört med 6 procent året innan.

– Utbyggnaden är beroende av bra väderförhållanden då fiber måste grävas ner i marken. Det gynnas naturligtvis av att det nu är vår och snart sommar, säger Eva-Lena Nilsson.

Utbyggnaden går oftast långsammare i kommuner med mycket landsbygd, då det dels är stora glest befolkade områden som ska täckas in och dels att det oftast är många markägare inblandade.

Många markägare av sluta avtal med

– I tätorter är det ofta kommunen, Trafikverket eller möjligen Länsstyrelsen som äger marken. På landsbygden kan det vara många olika markägare för leverantören att sluta avtal med, för en enda fiberkabel, säger Eva-Lena Nilsson.

Det är statliga Post och Telestyrelsen, PTS, som varje år kartlägger tillgången till bredband i hela landet. Mätningen görs 1 oktober och i slutet av mars året efter publiceras den uppdaterade statistiken, nya rapporter samt karta med uppdaterad data.

Årets rapport visar att åtta av tio hushåll och företag i Sverige har tillgång till snabbt bredband.

Regeringens och Eslövs kommuns bredbandsmål:
År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Läs mer om bredbandsutbyggnaden:

Åtta av tio hushåll och företag har tillgång till snabbt bredband

Bredbandskartan

Bredbandsutbyggnaden i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window