Alla patienter har kunnat lämna kohortavdelningen

Samtliga personer som vårdats på den särskilda kohortavdelningen för patienter med covid-19, är nu förklarade smittfria av läkare och har flyttat tillbaka till sina hem.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Därmed har avdelningen stängts. Vid behov kan den med kort varsel öppna igen.

Förklarade smittfria av läkare

Patienterna som återgår till sina hem är där isolerade i 48 timmar. De är smittfriförklarade av läkare. De bedöms inte kunna smitta någon och kan inte bli smittade.

– Det känns väldigt skönt att samtliga patienter tillfrisknat. Jag vill ge personalen som jobbat på avdelningen en stor eloge för deras insatser under en mycket krävande tid, säger Josef Johansson, chef för Vård och Omsorg.

Personalen testas nu två gånger

Personalen som arbetat på kohortavdelningen kommer nu att testas för covid-19 två gånger med en veckans mellanrum. Avsikten är att säkerställa att ingen bär på någon smitta. Först efter två negativa prov kan de återgå till sina ordinarie arbetsplatser.

Vi har inte längre någon smitta på våra vård- och omsorgsboenden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window