Vi har inte längre någon smitta på våra vård- och omsorgsboenden

Glädjande nog kan vi nu häva isoleringen även för vård- och omsorgsboendet Gjutaregården. Därmed avslutar vi i samråd med Region Skånes smittskydd hela utbrottshanteringen inom vård och omsorg i Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– I nuläget har vi inte längre någon smitta av covid-19 på våra särskilda boenden. Vi fortsätter däremot att arbeta hårt för att undvika att detta ska hända fler gånger, säger Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun.

Isoleringen på Gjutaregården upphör omgående sedan även den andra testomgången visar att det inte finns någon smitta varken bland de boende eller personalen.

Patienter flyttar hem från kohortavdelningen

– Visserligen har vi fortfarande sex patienter kvar på den speciella kohortavdelningen för enbart smittade av covid-19, men tack och lov håller de flesta patienterna på att tillfriskna och flyttar tillbaka till sina ordinarie boenden efter hand som de förklaras smittfria, säger Pia Arndorff.

De två första patienterna har redan kunnat lämna kohortavdelningen och flytta tillbaka hem.

Isoleringen på samtliga boenden har hävts

I går hävdes isoleringen även på Trollsjögården och tidigare har Sollhällans vård- och omsorgsboende kunnat avsluta isoleringen, i samråd med Region Skånes smittskyddsläkare.

Isoleringen hävd på Trollsjögården

Isoleringen hävd på Solhällans vård- och omsorgsboende

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window