8–21 maj kan du ansöka om att få byta skola för ditt barn

Önskar du och ditt barn en annan skola än den barnet blivit tilldelad inför hösten? 8–21 maj kan du som vårdnadshavare ansöka om att få byta skola om ditt barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nu är skolvalet klart och alla elever har blivit tilldelade en skola. Är du inte tillfreds med skolan ditt barn blivit tilldelad, kan du ansöka om att få byta.

Så här ansöker du

Du ansöker via en e-tjänst som öppnar 8 maj.

Ansök om att byta skola

Du behöver inte ansöka direkt när e-tjänsten öppnar, utan ansökningstiden pågår till och med den 21 maj. Ansökan gäller endast för förskoleklass och årskurs 7.

Besked kommer i juni

Placeringen sker enligt samma urvalskriterier som tidigare och vi kan inte garantera att alla får den skola de önskar. Om eleven inte kan får plats på önskad skola, eller om vårdnadshavaren tackar nej till erbjudandet om ny skolplacering, kvarstår tidigare skolplacering.

Besked kommer via post i juni.

Läs mer om skolvalet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window